Сазив 2008-2012
Број седнице: 27
Датум одржавања: 05. 04. 2011.

На основу члана 79. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
27. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 05. априла 2011. године (уторак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 12,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ

Посланицима ће се, на почетку седнице, пре преласка на рад по утврђеном дневном реду, обратити мр Игор Радојичић, председник Народне скупштине Републике Српске, чија делегација је у званичној узвратној посети Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

У прилогу Вам достављамо записник са 26. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 23.децембра 2010. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 24. матр 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор