Сазив 2012-2016
Број седнице: 3
Датум одржавања: 11. 07. 2012.
Записник

трeће седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 11. јула 2012. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 15,22 часова.

Седници Скупштине председаваo je Пастор Иштван, председник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 113 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:проф.др Бранислава Белић, Милан Ћук, Душан Бајатовић, Владимир Галић, Стевица Деђански, Љубиша Милосављевић и Саша Сантовац.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Трећу седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за трећу седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за", 26 гласова "против" и два уздржана гласа утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ИЗБОР ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

  • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
  • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
  • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
  • председник, односно представник посланичке групе,
  • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

На основу члана 51. став 1. Статута Аутономне Покрајине Војводине и члана 179. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, кандидата за председника Покрајинске владе предлаже председник Скупштине, пошто саслуша мишљење представника посланичких група.

Председник Скупштине Пастор Иштван додатно је образложио предлог кандидата за председника Покрајинске владе.

На основу члана 180. став 1. Пословника Скупштине о предложеном кандидату за председника Покрајинске владе отвара се претрес.

У претресу су учествовали посланици: Егереши Шандор, Игор Мировић, Александар Мартон, Дамир Зобеница и др Живорад Смиљанић.

На основу члана 181.Пословника Скупштине АП Војводине, кандидат за председника Покрајинске владе износи пред Скупштину програм Покрајинске владе и предлаже њен састав.

Кандидат за председника Покрајинске владе др Бојан Пајтић изнео је Програм и предложио састав Покрајинске владе.

На основу члана 182. став 1. Пословника Скуоштине АП Војводине о програму кандидата за председника Покрајинске владе и о предлогу чланова Покрајинске владе отвра се претрес.

У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, др Павле Будаков, Бранислав Ристивојевић, Јухас Атила, Игор Мировић, Предраг Матејин, Павле Почуч, Миленко Јованов, Илона Пелт, Владимир Соро, Јован Лазаров, др Живорад Смиљанић, Саша Тодоровић, Дамир Зобеница и Ладислав Томић.

На основу члана 182. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, по завршетку претреса, о предлогу за председника, потпредседника и чланове Покрајинске владе одлучује се у целини јавним гласањем. Покрајинска влада је изабрана, ако је за њен избор гласала већина од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио предлог за избор Покрајинске владе на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за", 21 гласом "против" и седам "уздржаних" гласова, већином од укупног броја посланика, изабрала Владу Аутономне Покрајине Војводине и то:

За председника ДР БОЈАНА ПАЈТИЋА,

За потпредседникa Покрајинске владе и покрајинског секретара за науку и технолошки развој ПРОФ. ДР ДРАГОСЛАВА ПЕТРОВИЋА,

За потпредседникa Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство ГОРАНА ЈЕШИЋА,

За потпредседникa Покрајинске владе и покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице МР АНДОРА ДЕЛИА,

За потпредседникa Покрајинске владе и покрајинског секретара за културу и јавно информисање СЛАВИШУ ГРУЈИЋА,

За покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и демографију ПРОФ. ДР ВЕСНУ КОПИТОВИЋ,

За покрајинског секретара за финансије ЗОРАНА РАДОМАНА,

За покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу БРАНИСЛАВА БУГАРСКОГ,

За покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине ДР СЛОБОДАНА ПУЗОВИЋА,

За покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине НАТАШУ ПАВИЋЕВИЋ БАЈИЋ,

За покрајинског секретара за спорт и омладину МАРИНИКУ ЧОБАНУ,

За покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова МИРОСЛАВА ВАСИНА.

На основу члана 12. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине и члана 183. Пословника Скупштине АП Војводине, председник и чланови Покрајинске владе положили су пред Скупштином заклетву.

Председавајући је председнику и члановима Покрајиндке владе честитао на избору и пожелео успешан рад.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.