Сазив 2008-2012
Број седнице: 30
Датум одржавања: 24. 10. 2011.

На основу члана 79. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
30. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 24. октобра 2011. године (понедељак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ МАСТЕР ПЛАНА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ФРУШКЕ ГОРЕ ОД 2012 ДО 2022. ГОДИНЕ;
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДУГОРОЧНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА "НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ФРУШКА ГОРА" ЗА ПЕРИОД 2011 – 2020. ГОДИНА;
  3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ, У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2011.ГОДИНЕ;
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ;
  5. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ;
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;
  7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;
  8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКA И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМН ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

У прилогу Вам достављамо записник са 29. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 01. јуна 2011. и у наставку 06. јуна 2011. године године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456 - 241 или 021/ 487 - 4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 14. октобар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор