Сазив 2008-2012
Број седнице: 30
Датум одржавања: 24. 10. 2011.
Записник

30. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 24.октобра 2011.године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,10 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, Синиша Лазић и мр Маја Седларевић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 108 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Бранимир Митровић, Саво Добранић, Јовица Заркула, Горан Јешић, Бранко Јоцић, Арсеније Катанић, Јадранка Бељан –Балабан, Милена Максимовић, др Живорад Смиљанић, др Тот Тивадар и Миленко Филиповић.

Председавајући је обавестио посланике да, на предлог Владе АП Војводине, претходно заказана седница Скупштине АП Војводине за 12.септембар 2011.године, није одржана, с обзиром да је Влада АП Војводине, као предлагач једине тачке дневног реда, повукла свој предлог из скупштинске процедуре.

Председавајући је обавестио посланике да је седница сазвана за понедељак, а не у један од дана у којима се седнице Скупштине по правилу одржавају, због раније преузетих обавеза председника Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука чије се разматрање предлаже на 30. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 29. седнице Скупштине, одржане 01.јуна и у наставку 06.јуна 2011. године, достављен је посланицима уз сазив за 30. седницу.

Председавајући је ставио записник са 29. седнице на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" усвојила записник са 29.седнице Скупштине.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине. Председавајући је ставио Извештај о потврђивању мандата посланика на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 88 гласова "за" усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланику Фелбаб Виктору, са Изборне листе "За европску Војводину, Демократска странка-Г17 Плус, Борис Тадић".

Председник посланичке групе "Уједињени региони Србије" обавестио је председника Скупштине да је, посланик Бранимир Митровић, иступио из те посланичке групе.

Председник посланичке групе "За европску Војводину" обавестио је председника Скупштине да је посланик Бранимир Митровић приступио тој посланичкој групи.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 30. седницу.

Председавајући је подсетио посланике на члан 85. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Посланичка група Српска радикална странка доставила је Скупштини АП Војводине 19.августа 2011.године и 17.октобра 2011.године Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Одлуке о избору посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Предлог одлуке је достављен Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Предлога одлуке, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Предлог одлуке размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Предлог одлуке без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и пет гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група "За европску Војводину" предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 30. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 30. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог одлуке о разрешењу заменика Покрајинског јавног правобраниоца Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 18 гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 30. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о спроведеној приватизацији шећерана на територији АП Војводине са Предлогом закључка.

Посланик Горан Тајдић образложио је предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 25 гласова "за", 67 гласова "против" и три "удржана" гласа предлог није усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 30. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о изградњи фабрике за прераду опасног индустријског отпада у Ковачици са Предлогом закључка.

Посланица Драгана Латовљев образложила је предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 25 гласова "за", 72 гласа "против" и два "уздржана" гласа предлог није усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине „Заједно за Војводину“ предложила је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 30. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са седам гласова "за", 91 гласом "против" и два "уздржана" гласа предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 30. седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и 22 гласа "против" утврдила следећи:

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ МАСТЕР ПЛАНА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ФРУШКЕ ГОРЕ ОД 2012 ДО 2022. ГОДИНЕ;
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДУГОРОЧНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА "НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ФРУШКА ГОРА" ЗА ПЕРИОД 2011 – 2020. ГОДИНА;
 3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ, У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2011.ГОДИНЕ;
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ;
 5. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ;
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈВОДИНЕ;
 11. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ МАСТЕР ПЛАНА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ФРУШКЕ ГОРЕ ОД 2012 ДО 2022. ГОДИНЕ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог мастер плана одрживог развоја Фрушке горе од 2012 до 2022. године и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и усвајање.

Предлог мастер плана претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, Одбор за пољопривреду и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и усвоји Мастер план.

Председник Одбора за привреду Лазар Марјански и члан Одбора за привреду мр Бранислав Ивановић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојили су своје мишљење, које имају право да образложе на седници.

Уводно излагање поднео је члан Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој проф. др Драгослав Петровић.

Председавајући је отворио претрес.

Посланици Лазар Марјански и мр Бранислав Ивановић образложили су мишљење које су издвојили на седници Одбора за привреду.

У претресу су учествовали: Горан Тајдић, Саша Сантовац, Милан Ћук, Радован Нинковић, Лазар Чавић, Никола Лалић, Рајко Мрђа, Сава Свирчевић, Драгана Латовљев, Лазар Марјански, проф.др Светлана Лукић-Петровић, Тања Јовановић, мр Бранислав Ивановић, Ненад Боровић, Милорад Мирчић и проф. др. Драгослав Петровић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за науку и технолошки развој.

Председавајући је ставио на гласање Предлог мастер плана одрживог развоја Фрушке горе од 2012.до 2022.године.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" и 15 гласова "против" усвојила Мастер план одрживог развоја Фрушке горе од 2012.до 2022.године.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 13,45 до 15,05 часова.

 


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДУГОРОЧНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА "НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ФРУШКА ГОРА" ЗА ПЕРИОД 2011 – 2020. ГОДИНА;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности на дугорочни план управљања "Националним парком Фрушка гора" за период 2011 – 2020. година и доставила га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине.

Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку у предложеном тексту.

Уводно излагање поднела је члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Душанка Сремачки.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Драгана Латовљев, Милан Ђукић, Саша Сантовац, Горан Тајдић, Тања Јовановић и Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 20 гласова "против" донела Одлуку о давању сагласности на дугорочни план управљања "Националним парком Фрушка гора" за период 2011 – 2020. Година.


3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ, У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2011.ГОДИНЕ;

Влада АП Војводине доставила је Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину, у периоду јануар – јун 2011. године, на разматрање.

Извештај је претходно размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај у предложеном тексту.

Чланoви Одбора за буџет и финансије, Саша Сантовац и Маријана Четојевић, у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојили су своје мишљење, које имају право да образложе на седници.

Уводно излагање поднео је члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес.

Посланици Саша Сантовац и Маријана Четојевић образложили су мишљење које су издвојили на седници Одбора за буџет и финансије.

У претресу су учествовали посланици: мр Фехер Ласло, Саша Тодоровић, Маријана Четојевић, Саша Сантовац, Борко Илић, Милан Ћук, Горан Тајдић, Сузана Бркић, Рајко Мрђа, Милорад Бојин, Никола Лалић, Миленко Германац, Лазар Чавић, Драгана Латовљев и Лазар Марјански.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 17 гласова "против" усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, у периоду јануар – јун 2011. године.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ;

Влада АП Војводине утврдила је Предлог одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку, у предложеном тексту.

Уводно излагање поднела је члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Душанка Сремачки.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Роберт Фејстамер, Милорад Бојин, Тобијаш Јожеф и Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 16 гласова "против" донела Одлуку о изради просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе.


5. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ;

Управни одбор Фонда "Европски послови" доставио је Скупштини Извештај о пословању Фонда за 2010.годину на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај.

Члан Одбора за организацију управе и локалну самоуправу, мр Томислав Богуновић,у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које има право да образложи на седници.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Саша Сантовац, Маријана Четојевић, Горан Тајдић, Тања Јовановић, Милан Ћук и Миленко Германац.

Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за", 14 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом прихватила Извештај о пословању Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине за 2010.годину.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за", 13 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за", 13 гласова "против" и три "уздржана" гласа донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за", 13 гласова "против" и три "уздржана" гласа донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Посланичка група "За европску Војводину" доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Представник предлагача, посланик Борислав Новаковић предложио је допуну Предлога одлуке, која је постала саставни део Предлога одлуке.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик мр Драган Доневски који је предложио допуну Предлога одлуке.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање, са предлогом који је изнет у претресу. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова "за" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, на седници одржаној 21.октобра 2011.године, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу заменика Покрајинског јавног правобраниоца Војводине и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 16 гласова "против" донела Одлуку о разрешењу заменика Покрајинског јавног правобраниоца Војводине.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Посланичка група Српске радикалне странке доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Одлуке о избору посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке достављен је Покрајинској влади. Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбор је предложио Скупштини да не донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Додатно образложење Предлога покрајинске скупштинске одлуке дао је посланик Саша Сантовац.

Председавајући је на основу члана 80. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио да Скупштина настави са радом до завршетка рада по утврђеном дневном реду. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за", 17 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом предлог усвојила.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Саша Сантовац, Борислав Новаковић, Горан Тајдић, Милан Ћук, Тања Јовановић, Лазар Чавић, Лазар Марјански и Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Одлуке о избору посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за", 70 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом није донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Одлуке о избору посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

У току седнице, Одбор за административна и мандатна питања, који је одржао седницу непосредно пре почетка седнице Скупштине, доставио је Извештај у коме је предложио да Скупштина АП Војводине констатује престанак манадата посланицима Јовици Заркули, Игору Павличићу, Бранку Гајину, Миливоју Вребалову и Предрагу Милошевићу.

Председавајући је констатовао, на основу члана 80. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, да је посланицима Јовици Заркули, Игору Павличићу, Бранку Гајину, Миливоју Вребалову и Предрагу Милошевићу престао мандат у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

 


Посланичко питање у писаном облику поставила је посланица Драгана Латовљев.

Председавајући је закључио 30. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 19,20 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.