Сазив 2004-2008
Број седнице: 2
Датум одржавања: 30. 10. 2004.
Записник

са Друге седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 30. октобра 2004. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 19,20 часова.

Седницом Скупштине председавао је Бојан Костреш, председник Скупштине.

Председавајући је обавестио присутне да седници присуствује 75 посланика и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је ставио на гласање дневни ред предложен за Другу седницу Скупштине АП Војводине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и пет "против" усвојила следећи

Дневни ред:

 1. избор Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине.
 1. тачка дневног реда: Избор Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине

Кандидата за председника Извршног већа на основу Статута Аутономне Покрајине Војводине, а у складу са чланом 37. и 192. став 1. Пословника предлаже најмање 30 посланика.

Председник Посланичке групе ДС, проф. др Драгослав Петровић образложио је предлог кандидата, који је поднело 60 посланика Скупштине.

На основу члана 194. Пословника председавајући је о предложеном кандидату за председника Извршног већа отворио претрес.

Пре приступању избора кандидата за председника Извршног већа Скупштина одлучује да ли ће се гласати тајно или јавно (члан 196 став 1. Пословника).

Председавајући је предложио да се за кандидата за председника Извршног већа АП Војводине изабере мр Бојан Пајтић.

Председавајући је предлог да се о избору кандидата за председника Извршног већа гласа јавно ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" одлучила да се о избору кандидата за председника Извршног већа гласа јавно.

Пошто је Скупштина одлучила да се гласа јавно гласало се прозивањем посланика. За кандидата за председника Извршног већа је изабран ако је добио већину гласова од укупног броја посланика (члан 197. став 1. Пословника).

Председавајућем су у гласању помагали потпредседници Скупштине и секретар Скупштине.

Након гласања председавајући је констатовао да је већином гласова од укупног броја посланика и то са 66 гласова "за" и девет уздржаних за кандидата за председника Извршног већа изабран мр Бојан Пајтић.

На основу члана 37. став 3. Статута АП Војводине и члана 198. Пословника Скупштине, мр Бојан Пајтић изнео је свој програм пред Скупштину и предложио кандидате за избор чланова Извршног већа АП Војводине.

По члану 199. став 1. Пословника о програму кандидата за председника Извршног већа и о предлогу избора чланова Извршног већа председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Горан Јешић, Томислав Богуновић и Јадранка Бељан-Балабан.

Председавајући је обавестио посланике да се о предлогу за избор председника, потпредседнике и чланове Извршног већа одлучује у целини, јавним гласањем, уколико Скупштина не одлучи да се гласа тајно.

Пошто није било предлога да се гласа тајно, председавајући је ставио поднети предлог за избор Извршног већа АП Војводине, на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина већином гласова од укупног броја посланика и то са 66 гласова "за", два "против" и пет уздржаних донела

Oдлуку

о избору Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине:

I

За председника Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине изабран је

 • мр Бојан Пајтић.

За потпредседнике Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине изабрани су :

 • др Тихомир Симић,
 • др Лоди Габор,
 • Душан Јаковљев,
 • др Kорхец Tамаш, и покрајинског секретара за прописе, управу и националне мањине.

За члана Извршног већа задуженог за регионалну и међународну сарадњу изабран је

 • Предраг Гргић.

За старешине које руководе покрајинским органима управе изабрани су:

 • мр Јовица Ђукић, за покрајинског секретара за финансије,
 • Пастор Иштван, за покрајинског секретара за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа,
 • Јован Вујичић, за покрајинског секретара за привреду,
 • мр Игор Курјачки, за покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
 • Буњик Золтан, за покрајинског секретара за образовање и културу,
 • Милорад Ђурић, за покрајинског секретара за информације,
 • др Милош Лучић, за покрајинског секретара за здравство и социјалну политику,
 • Драган Сурдучки, за покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине,
 • проф. др Драгослав Петровић, за покрајинског секретара за науку и технолошки развој,
 • Емил Фејзулахи, за покрајинског секретара за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу,
 • Владимир Зеленовић, за покрајинског секретара за архитектуру, урбанизам и градитељство,
 • Снежана Лакићевић-Стојачић, за покрајинског секретара за рад, запошљавање и равноправност полова,
 • Новка Мојић, за покрајинског секретара за демографију, породицу и друштвену бригу о деци,
 • Модест Дулић, за покрајинског секретара за спорт и омладину,
 • проф. др Золтан Ђармати, за покрајинског секретара за заштиту животне средине и одрживи развој.

На основу члана 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа чланови Извршног већа положили су пред Скупштином заклетву.

Председавајући је председнику, потпредседницима и члановима Извршног већа у име Скупштине и своје лично име честитао на избору и пожелео им успешан рад и добру сарадњу.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 20,07 часова.