Сазив 2012-2016
Број седнице: 4
Датум одржавања: 20. 09. 2012.

На основу члана 79. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,


С А З И В А М

ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 20. септембра 2012. године (четвртак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011.ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011.ГОДИНУ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ГИМНАЗИЈОМ "ЈАН КОЛАР" СА ДОМОМ УЧЕНИКА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ,
 3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2011.ГОДИНЕ,
 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2011.ГОДИНУ,
 5. ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2011.ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011.ГОДИНУ,
 7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2011.ГОДИНУ,
 8. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ И ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2011.ГОДИНУ,
 9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ЗА 2011. ГОДИНУ,
 10. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2011. ГОДИНУ,
 11. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ,
 12. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ЗА 2011. ГОДИНУ ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ).

 

У прилогу Вам достављамо записнике са 2. и 3. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 11.јула 2012.године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

 

 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Нови Сад, 10. септембар 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор
(Pásztor István)