Generalni sekretar Skupštine

Generalni sekretar Skupštine APV Nikola Banjac

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ima generalnog sekretara koga imenuje Skupština na predlog predsednika Skupštine.

Generalni sekretar Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je Nikola Banjac, dipl. pravnik master, imenovan za generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na prvoj sednici 31. jula 2020. godine.


Dužnosti u Skupštini

  • Generalni sekretar pomaže predsedniku i potpredsednicima Skupštine u pripremi i vođenju sednica, rukovodi Službom Skupštine, stara se o sprovođenju akata koje donosi Skupština i vrši druge poslove određene Poslovnikom.
  • Generalni sekretar je za svoj rad odgovoran Skupštini i predsedniku Skupštine.


Biografija

Nikola Banjac rođen je u Novom Sadu 1982. godine.

Završio je Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, a diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je stekao i zvanje master pravnika. Položio je pravosudni ispit i državni stručni ispit za rad u državnim organima. Završio je osnovnu obuku za medijatora.

U Višem sudu u Novom Sadu, u krivičnom odeljenju, radio je kao pripravnik – volonter, a zatim kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji. Od 2010. godine obavljao je poslove šefa Pravne i opšte službe u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, a od 2013. godine vršio je funkciju zamenika načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada. Odlukom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine od 2. juna 2016. godine, obavljao je funkciju generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Bio je član Gradske izborne komisije Grada Novog Sada u stalnom sastavu,  član Pokrajinske izborne komisije u stalnom sastavu i Sekretar Pokrajinske izborne komisije.

Redovan je član Matice srpske od 2010. godine. Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova od kojih su neki objavljeni u časopisima kategorije M22 i M24.

Koautor je emisije Srpska čitaonica.

Govori engleski jezik.

Oženjen je i otac dvoje dece.

 

Kontakt
 

imejl: nbanjac@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel:  +381 21 487-4124 

Faks: +381 21 456-241

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona bb

21101 Novi Sad

Republika Srbija

 

Zamenik generalnog sekretara

Zamenik generalnog sekretara

Generalni sekretar Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine ima zamenika koga imenuje Skupština na predlog generalnog sekretara Skupštine, uz pisanu saglasnost predsednika Skupštine.

Zamenik generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je Boris Bajić, dipl. pravnik - master, imenovan za zamenika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na četvrtoj sednici održanoj 13. novembra 2020. godine.


Dužnosti u Skupštini

  • Zamenik pomaže u radu generalnom sekretaru Skupštine i zamenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti da obavlja poslove.

Biografija

Rođen je 20. septembra 1982. godine.

Zvanje diplomirani pravnik - master stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima položen pravosudni ispit, državni stručni ispit po programu za visoko obrazovanje i ispit za inspektora.

Pripravnički staž odradio je 2009. godine u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. Po završetku pripravničkog staža, zasnovao je radni odnos u Pokrajinskom sekretarijatu, u kom je radio do prvog imenovanja za zamenika generalnog sekretara Skupštine AP Vojvodine, oktobra 2017. godine. Od 2013. godine, član je ispitne komisije za polaganje državnog stručnog ispita za kandidate sa srednjim obrazovanjem.

Bio je predsednik Nadzornog odbora u Novosadskom pozorištu - Újvidéki Színház, Novi Sad, zatim član Nadzornog odbora Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u dva navrata član proširenog sastava Pokrajinske izborne komisije, kao i član Radnog tela Republičke izborne komisije u gradu Novom Sadu za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije.

Uz maternje jezike - srpski i mađarski jezik, govori i engleski jezik.

Oženjen je i otac dvoje dece.

 

Kontakt

imejl: bbajic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel +381 21 487-4143

Faks: +381 21 456-010

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona bb

21101 Novi Sad

Republika Srbija