Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine

Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine (u daljem tekstu: Ženska parlamentarna mreža), kao neformalna grupa poslanica (bez obzira na pripadnost političkoj partiji) deluje radi ostvarivanja načela i ciljeva koji su garant parlamentarne demokratije, vladavine prava i ljudskih sloboda. Članice Ženske parlamentarne mreže ravnopravne su u svojim pravima i obavezama.

Rad Ženske parlamentarne mreže uređen je Poslovnikom Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine. Programska načela i ciljeve Ženska parlamentarna mreža ostvaruje zajednički i jedinstveno putem promocija prava žena, aktivnog uključivanja u proces donošenja odluka kao i u procesu jačanja i širenja demokratije u svim društvenim sferama, kao što su:

 • poštovanje čoveka, njegovog dostojanstva, prava i sloboda bez obzira na versku, rasnu i nacionalnu pripadnost, pol, polnu orijentaciju, političko uverenje i socijalno stanje;
 • zaštita prava radnika i radnica;
 • zaštita prava i sloboda zapostavljenih, obespravljenih i osoba sa invaliditetom;
 • zaštita prava nacionalnih manjina;
 • ostvarivanje ravnopravnosti polova;
 • zaštita i unapređenje položaja porodice;
 • zaštita i ostvarivanje interesa građanki i građana;
 • zaštita zagarantovanih prava na svojinu, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje, rad, penziju, životne sredine i drugih prava;
 • ostvarivanje i očuvanje demokratskog, političkog i pravnog poretka u državi, vladavine prava i socijalne pravde;
 • uspostavljanje evropskih standarda življenja za sve društvene slojeve i skladnog i ubrzanog društvenog razvoja;
 • unapređenje razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, lokalne samouprave i uravnoteženje regionalnog razvoja;
 • praćenje donošenja i izvršenja odluka i podnošenje inicijativa.

U skladu sa programskim načelima i ciljevima, Ženska parlamentarna mreža sarađuje sa Odborima Skupštine AP Vojvodine (posebno sa Odborom za ravnopravnost polova), političkim partijama, lokalnim samoupravama, nevladinim sektorom, državnim i međuregionalnim institucijama.

Organi Ženske parlamentarne mreže su: Skupština i Izvršni odbor. Žensku parlamentarnu mrežu predstavlja i zastupa koordinatorka i zamenica koordinatorke. Rad Ženske parlamentarne mreže je javan, organizovanjem javnih skupova, tribina, učestvovanjem na okruglim stolovima putem zvaničnih internet prezentacija i drugim načinima delovanja na javno mnjenje građanki i građana.

Poslovnikom Ženske parlamentarne mreže uređuje se naziv, javnost rada, programska načela i ciljevi, sastav, prava i obaveze članica, oblici organizovanja, organi upravljanja, izbor, razrešenje, trajanje mandata, prestanak rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Ženske parlamentarne mreže.

 
 
Članice Ženske parlamentarne mreže, 8. novembar 2016.
 
Članice Ženske parlamentarne mreže, 8. novembar 2016. 

 

 
Članice Ženske parlamentarne mreže na osnivačkom sastanku sa gostima. Čortanovci, septembar 2013.
 
Članice Ženske parlamentarne mreže na osnivačkom sastanku sa gostima, Čortanovci, septembar 2013. 
 

 

Kontakt: 

Poslove sekretara neformalne grupe obavlja : Viktoria Čović

Tel: +381 21 487 41 68

e-mail: zpmapv@skupstinavojvodine.gov.rs

Adresa: Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona 1

21108 Novi Sad

Republika Srbija