24. 06. 2013.Председник Пастор о првих годину дана актуелног сазива Скупштине АПВ

Председник Пастор о првих годину дана актуелног сазива Скупштине АПВНови Сад, 24. јун – Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор изјавио је данас поводом годишњице конституисања актуелног сазива Скупштине АП Војводине да је пре годину дана постављен циљ да Скупштина АП Војводине буде много активнији чинилац у политичком животу у Србији, да користи пуне капацитете са којима располаже на бази закона, Статута и осталих аката и да не буде „пуки проточни бојлер“ између покрајинске Владе и момента усвајања аката.

„Квантитативни показатељи говоре да је за ових годину дана одржано 18 седница Скупштине и ако гледамо задња четири сазива, онда је то убедљиво највећи број у првој години сазива од 2000. године на овамо. Значајно је и што је одржано 16 седница колегијума Скупштине. На ових 18 седница размотрена је укупно 101 тачка дневног реда. У припреми ових 18 седница, разматрајући поједине тачке дневног реда, одржано је свеукупно 177седница скупштинских одбора и радних тела“, навео је Пастор.

Он је додао да је највише интересовања изазвало конституисање Одбора за питање уставно-правног положаја АП Војводине који је почео да ради у пуном капацитету.

„Са аспекта квалитета рада не може се заобићи чињеница да је после девет година Скупштина АП Војводине предложила према Народној скупштини Републике Србије Предлог закона о допуни закона о буџетском систему, три амндмана на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2013., Предлог закона о изменама и допунама закона о високом образовању и Предлог закона о Развојном фонду АП Војводине“, истакао је Пастор и додао да је после девет година председник Скупштине АП Војводине имао могућност да образлаже ове предлоге пред посланицима Народне скупштине Републике Србије, те да мисли да је то квалитет који се ни у ком случају не може заобићи, без обзира на то какав је био исход гласања по овим предлозима.

Председник Пастор о првих годину дана актуелног сазива Скупштине АПВОн је оценио да је у претходних годину дана била присутна класична парламентарна подељеност на позицију и опозицију, али да је поред тога било најмање три од 101 тачке дневног реда око којих је постигнута веома висока доза сагласности. Такође, у протеклом периоду, у познатим ситуацијама политичке напетости које су настале након Декларације, он је оценио да је парламент показао да може одређене теме да врати у институционалне системе, да су сви представници парламентарних странака показали високу дозу умерености и разумевања. Према његовим речима, скупштинске седнице су биле дуге, са великим бројем дискутаната, али су дискусије без обзира на опречност ставова остале у границама нормале са аспекта праксе европског парламентаризма, те није изречена ни једна мера, нити је био ни један посланик удаљен са седнице.

Он је најавио да је у припреми седница Скупштине АП Војводине за 03. јул, на којој ће се расправљати о Одлуци о ребалансу буџета, као и низ извештаја институција чији је оснивач Скупштина или Влада АП Војводине.

„И надаље мислим да Скупштина треба да јача уверење да је циљ о коме смо разговарали пре годину дана, задатак који треба доказивати. У том смислу мисим да се на јесен морамо почети бавити решењима везаним за закон о надлежностима, предстоји закон о финансирању и доношење скупштинске одлуке везано за ту проблематику, а за пред крај године очекује се и одлука Уставног суда Србије по питању Статута АП Војводине“, рекао је Пастор.