25. 10. 2013.Одбор за прописе утврдио Предлог одлуке о изменама и допунама скупштинског Пословника

Milorad Gašić i Mila RadisavljevićНови Сад, 25. октобар 2013. године - Одбор за прописе Скупштине АП Војводине одржао је данас седницу на којој је утврдио Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. Предлог ће бити достављен Скупштини ради разматрања и доношења Одлуке. Данашњој седници су поред чланова Одбора, присуствовали и секретар покрајинске Скупштине Милорад Гашић и заменица секретара Мила Радисављевић. Образлажући предложене измене и допуне, секретар Гашић рекао је да је досадашња пракса у примени важећег Пословника показала да његове поједине одредбе треба кориговати, прецизирати их и допунити, како би се створио нормативни оквир за ефикаснији рад Скупштине и њених посланика. Према његовом мишљењу, најважније измене односе се на одредбе којима се регулишу начин и рокови за сазивање седница Скупштине и начин достављања материјала посланицима, што се посебно односи на случајеве када је потребно сазвати седницу у краћем временском року или у кратком року поднети амандмане на предлоге аката које разматра Скупштина, као и у другим околностима које зехтевају брзу реакцију. Такође, предложене су и измене одредби које се односе на број и делокруг рада скупштинских Одбора, које би се примењивале од конституисања новог сазива Скупштине. Затим, измене одредбе које се тичу реплике посланика на седницама, где се посланицима омогућава да реплицирају и представницима Владе или другим подносиоцима предлога који их образлажу на седници. Изменама и допунама Пословника предвиђено је и регулисање, односно увођење нових института, попут свечаних и тематских седница покрајинске Скупштине и могућности формирања и рада одређених такозваних неформалних посланичких група које се баве различитим друштвеним темама, по угледу на добру праксу рада у другим развијеним парламентима.Stevica Nazarčić i članovi Odbora