04. 03. 2014.U Skupštini Vojvodine održna konferencija o radnim i socijalnim pravima žena

GostiNovi Sad, 4. mart 2014. godine – U susret obeležavanju stogodišnjice Međunarodnog dana žena, 8. marta u Srbiji,  u organizaciji Ženske parlamentarne mreže Skupštine Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pokrajinskog ombudsmana i Zavoda za ravnopravnost polova, u pokrajinskom parlamentu danas je održana konferencija o radnim i socijalnim pravima žena.Značaj borbe za ženska radna i socijalna prava oličene u Međunarodnom danu žena, sve nas obavezuje da ne zaboravimo da ova borba ni nakon 100 godina njenog trajanja još nije završena. Kršenje tih prava, posebno u uslovima ekionomske krize, i danas se ogleda u činjenici da su žene u Vojvodini i Srbiji manji deo radnog stanovništva, da su često izložene diskriminaciji na poslu i prilikom zapošljavanja, da je veoma malo žena na rukovodećim položajima i da teže od muškaraca započinju sopstveni posao, poručile su učesnice sa današnje konferencije u Skupštini Vojvodine. Otvarajući skup, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Ana Tomanova Makanova naglasila je da rodna ravnopravnost uvek mora biti prioritetet svake vlasti i svakog društva u celini. Ona je rekla da pozdravlja i podržava svako angožavanje u borbi za ostvarivanje pune rodne Ana Tomanova Makanovaravnopravnosti, pa samim tim i za bolja radna i socijalna prava žena. Čestitajući svim ženama i učesnicama konferencije predstojeći praznik, Ana Tomanova Makanova im je poželela da im osmi mart i praznik bude svaki dan, a ne samo onda kada se to i zvanično obeležava. „Možemo reći da, uprkos tome što iza nas stoje zavidni rezultati koji su prepoznati i van granica naše zemlje, desedogodišnji mukotrpan i uspešan rad na uspostavljanju institucija, mehanizama i sistema rodne ravnopravnosti, što danas imamo razvijene institucionalne i van institucionalne mehanizme i zakone u ovoj oblasti, ne možemo u potpunosti biti zadovoljni položajem žena. Ženama se mora posvetiti veća pažnja, jer su problemi sa kojima se one svakodnevno suočavaju veoma veliki i višedecenijski. Zato je svaki napor u njihovom rešavanju važan, jer pitanje rodne ravnopravnosti je pitanje iznad svih pitanja, a to najbolje potvrđuje činjenica da smo danas oko njegovog rešavanja svi ujedninjeni i da postoji jedninstven stav o potrebi poštovanja rodne ravnopravnosti, bez obzira na političko opredeljenje, kazala je između ostalog, u svom obraćanju na konferenciji o radnim i socijalnim pravima žena, potpredsednica pokrajinske Skupštine Ana Tomanova Makanova. Pozdravljajući prisutne Miroslav Vasinispred Vlade AP Vojvodine i Pokrajinskog sekreterijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, resorni sekretar Miroslav Vasin istakao je da je ova tema veliki izazov. On je podsetio na to da je više od jedne decenije prošlo u odlučnoj borbi za emancipaciju žena u Vojvodini i Srbiji i rekao da je u tom periodu mnogo urađeno ali i da je potrebno još mnogo truda i rada jer su nasleđeni problemi u ovoj oblasti izuzetno veliki.  „ Postoje dva pravca i dva pitanja koja predstavljaju civilizacijski ispit našeg društva – pitanje emancipacije žena, unapređenje principa rodne ravnopravnosti i unapređenje položaja romske zajednice. Sama činjenica da su učesnice današnje konferencije okupljene ovde sa jednim ciljem, a to je stavljanje rodne ravnopravnosti na pijedestal, je od izuzetnog značaja. Decenijski zanemarivana situacija u ovoj oblasti je dovela do ishoda kada je svaki korak napred teško načiniti, a rezultati nisu u potpunosti vidljivi. Korak koji smo mi načinili je u isto vreme i mali i džinovski“, istakao je Vasin. „Četiri su pravca kojima smo se kao Vlada AP Vojvodine i Sekretarijat vodili. Pokušali smo da iz naše Pokrajine podstaknemo Srbiju da se daju Đenđi Selešinormativni odgovori na ova pitanja i smatram da smo na ovom polju bili uspešni, jer je donet Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Potom, aktivitet je od velikog značaja, posebno sa aspekta podizanja samopouzdanja i svesti seoskih žena u Vojvodini, koje su preuzele brigu o svojim sredinama. Treći pravac je borba protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, koji je fokus delovanja pokrajinske Vlade i Sekretarijata za privredu. Naposletku, četvrti pravac je ekonomska emancipacija žena. Pokrajinski sekretarijat je putem programa obuke edukaovao žene u pogledu informacionih tehnologija, gajenja organske hrane, a vodi i stimulativnu politiku zapošljavanja žena kao posebno ugrožene kategorije na tržištu rada“, rekao je u svom izlaganju Miroslav Vasin. Pokrajinski sekretar je iskoristio i priliku da pripadnicama lepšeg pola čestita predstojeći međunarodni dan žena i pruži podršku radu ženske parlamentarne mreže.Rodna ravnopravnost, radna, socijalna, kao i sva druga prava žena podjednako su važni i za žene i muškarce, kazala je na današnjoj konferenciji, jedna od inicijatorki njenog održavanja i koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Učesnici skupaSkupštine AP Vojvodine mr Đenđi Seleši. „Organizacijom stručnog skupa uz učešće svih relevantnih činioca koji su izrazili svoja mišljenja o ovoj temi, Ženska parlamentarna mreža želi da uputi jasnu poruku javnosti o potrebi poštovanja, prepoznavanja i primene načela rodne ravnopravnosti i to u svim aspektima političkog, ekonomskog i društvenog života, kazala je Đenđi Seleši. U radnom delu konferencije, zapažena izlaganja na temu ostvarivanja i poštovanja prava u oblasti rodne ravnopravnosti sa osvrtom na Diskusijasocijalna i radna prava iz ugla žena, imale su i Gordana Čomić, potpredsednica Narodne Skupštine Republike Srbije, Anita Beretić, pomoćnica pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Danica Todorov, pomoćnica pokrajinskog ombudsmana za oblast ravnopravnosti polova, dr Tanja Đurić-Kuzmanović, profesorka na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu i Ljiljana Stojšić, načelnica Inspekcije rada za Južno-bački okrug.