23. 09. 2014.Одржана 34. седница Скупштине АП Војводине

Predsednik i potpredsednici Skupštine na sednici Нови Сад, 23. септембар 2014. године - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 34. по реду седницу којом су председавали председник покрајинске Скупштине Иштван Пастор и потпредседници.
На предлог групе покрајинских посланика, Скупштина АП Војводине је данас донела Декларацију о потреби за покретање поступка измене Устава Републике Србије или доношење новог Устава Републике Србије. Од присутна 104 посланика, за декларацију је гласало 64 посланика, против је било 33, а 7 посланика није гласало.
Због обавезе усклађивања са Статутом АП Војводине, Скупштина је данас донела више одлука.
Већином гласова од укупног броја посланика, Скупштина је донела нови Пословник о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, затим, Покрајинску скупштинску одлуку о Покрајинској влади којом се уређују питања састава, мандата, надлежности и других питања од значаја за рад Покрајинске владе, као извршног органа АП Војводине.
Донета је и Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској управи којом се уређују назив и делокруг рада, послови и организација покрајинских органа управе и друга питања од значаја за њен рад. Покрајински органи управе су покрајински секретаријати и покрајинске посебне управне организације.
Покрајинска Скупштина је на данашњој седници донела и Покрајинску скупштинску одлуку о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману и Покрајинску скупштинску одлуку о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине.
Поред Статута АП Војводине, правни основ за доношење ове одлуке је и Закон о правобранилаштву који је ступио на снагу 30. маја 2014. године. Тим законом је прописано да је аутономна покрајина дужна да у року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог закона, донесе одлуку о уређењу и организацији правобранилаштва аутономне покрајине.
Pokrajinski poslaniciСкупштина је усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину, у периоду јануар – јун 2014. године. У првих шест месеци остварени су приходи од 35,482 милијарди динара, што је 53,67 одсто од планираног. Расходи су износили 25,821 милијарди динара, што је 39,36 одсто.
Покрајинска Скупштина је затим прихватила Споразум о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине и Прешовског самоуправног краја Републике Словачке и донела одговарајуће Закључке.
Покрајински посланици су данас једногласно изгласали и Покрајинску скупштинску одлуку о утврђивању Програма обнове и помоћи општинама и грађанима погођеним поплавама на територији Аутономне покрајине Војводине. За пет општина у срему у циљу отклањања и санирања последица од поплава, обезбеђена је подршка у износу од око 64 милиона динара.
На крају данашњег заседања, Скупштина је донела Одлуку о измени и допуни одлуке о додели признања „Др Ђорђе Натошевић“. Признање „Др Ђорђе Натошевић“ је установљено Одлуком Скупштине АП Војводине из 1996. године и додељује се једном годишње, 8. октобра, заслужним инстируцијама, колективима и појединицима за истакнуте резултатате у области образовања.