20. 10. 2014.Delegacija Ženske parlamentarne mreže i Odbora za ravnopravnost polova u Sremskoj Mitrovici

Delegacija Skupštine AP Vojvodine u Sremskoj MitroviciNovi Sad/Sremska Mitrovica, 20. oktobar 2014. godine - Delegacija Ženske parlamentarne mreže i Odbora za ravnopravnost polova Skupštine AP Vojvodine u kojoj su bile pokrajinske poslanice Maja Sedlarević, Stojanka Lekić i Nada Bodrožić i pokrajinski poslanik Goran Gonđa, sastala se danas u Sremskoj Mitrovici sa predstavnicima lokalne samouprave, odbornicama, članicama i članovima Komisije za rodnu ravnopravnost u Skupštini tog grada.
U ime domaćina, goste su pozdravili predsednik gradske Skupštine Danilo Kovačević, pomoćnik gradonačelnika Borislav Babić, sekretarka Skupštine grada Jelena Marković, načelnik Gradske uprave za zdravstvenu, socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Željko Novaković i predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost Svetlana Grujičić. 

Na sastanku su predstavljene dosadašnje aktivnosti i iskustva u radu Ženske parlamentarne mreže i Odbora za ravnopravnost polova Skupštine AP Vojvodine, kao važnih činioca u okviru raspoloživih mehanizama za rodnu ravnopravnost u pokrajini.  
Domaćinima iz Sremske Mitrovice data je sugestija i puna podrška u formiranju Ženske mreže u Skupštini grada i za unapređenje rada lokalne Komisije za rodnu ravnopravnost.
Odbornice u Skupštini grada Sremska MitrovicaUkazano im je, da su Ženska mreža i Odbor za ravnopravnost polova pokrajinske Skupštine otvorene za svaki vid saradnje i pomoći u svim segmentima.  
Razmotreni su predlozi i ideje za buduću saradnju, zajedničko delovanje i učešće u programima koji promovišu rodnu ravnopravnost.
U konstruktivnom razgovoru, ukazano je da u Sremskom okrugu kao i u drugim delovima naše pokrajine i države, postoji izražena potreba za bržim i efikasnijim rešavanjem brojnih problema, kao što su učestali slučajevi porodičnog nasilja, ostvarivanje bolje saradnje između tužilaštva, MUP-a, centara za socijalni rad.
U tom smislu, naglašeno je da je umrežavanje svih činioca u oblasti rodne ravnopravnosti, od lokalnih do državnih, ključno za ostvarivanje dobrih rezultata.
Kao uspešni modeli ostvarivanja pune rodne ravnopravnosti navedeni su gradovi Subotica, Sombor i Zrenjanin, a ukazano je i na to da se njihova praksa može primeniti i u Sremskoj Mitrovici, gde će po uzoru na navedene gradove uskoro biti izgrađena Sigurna kuća za štićenice od porodičnog nasilja.  

 
Izjava za medije Maje SedlarevićObraćajući se domaćinima, Maja Sedlarević je naglasila da je tema rodne ravnopravnosti tema za koju svi treba da budu zainteresovani bez obzira na polnu, versku, nacionalnu ili političku pripadnost.
„Ženska parlamentarna mreža u Skupštini AP Vojvodine je pokrenuta po uzoru na istu takvu mrežu koja postoji u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Mi smo sastavljene od poslanica koje pripadaju različitim političkim opcijama i odlično funkcionišemo i ispunjavamo naše zajedničke zadatke i ciljeve koji prevazilaze te stranačke razlike“, kazala je Sedlarevićeva.
Ona je kao primer navela Poslovnik o radu Ženske parlamentarne mreže koji obezbeđuje da se koordinatorke te mreže i njihove zamenice biraju po principu jednake zastupljenosti svih poslaničkih grupa.
Stojanka Lekić je podsetila na Odluku Odbora za ravnopranost polova da se sve ono što je urađeno na nivou pokrajine prenese na novo lokalne samouprave i da se opštinskim mehanizmima za ravnopravnost polova pruži puna podrška u radu i pokretanju razgovora o svim temama koje se tiču žena i rodne ravnopravnosti. Ona je ukazala i na potrebu zajedničkog rada i konsenzusa svih političkih partija oko zajedničkih pitanja i kao pozitivan rezultat navela primer kupovine jednog ginekološkog stola za žene sa invaliditetom, sredstvima poslanica, poslanika, odbornica i odbornika iz različitih stranaka i opština.
Stojanka Lekić je još jednom pozvala odbornice iz Sremske Mitrovice da formiraju Žensku mrežu u lokalnoj Skupštini i da zajednički sa postojećom Komisijom za rodnu ravnopravnost rade na rešavanju aktuelnih pitanja, navodeći da će u tome uvek imati podršku Ženske parlamentarne mreže i Odbora za ravnopravnost polova Skupštine AP Vojvodine, kao i drugih pokrajinskih mehanizama.
Obraćanje novinarima Stojanke LekićGovoreći o  radu pomenutih tela pokrajinske Skupštine, Nada Bodružić je podsetila na rezultate njihovih aktivnosti u okviru obeležavanja „16 Dana aktivizma u borbri protiv nasilja nad ženama“.
„Mi smo u Skupštini AP Vojvodine organizovale veoma značajne skupove koji su na jednom mestu okupili sve relevantne činioce i podigli svest o značaju tema iz oblasti rodne ravnopravnosti“, kazala je Nada Bodružić. Ona je navela i da je zahvaljujući angažovanju ovih tela u budžetu pokrajine opredeljeno deset miliona dinara više za podršku zapošljavanju žena koje su žrtve porodičnog nasilja.
Goran Gonđa je ukazao da je u cilju efikasnijeg rešavanja problema iz oblasti rodne ravnopravnosti potrebno obezbediti jednako učešće i žena i muškaraca u radnim telima i institucijama i pozvao predstavnike lokalne samouprave u Sremskoj Mitrovici ali i svim drugim gradovima i opštinama u Vojvodini, da to urade. 

Sastanak u Sremskoj Mitrovici je nastavak započetih aktivnosti Ženske parlamentarne mreže i Odbora za ravnopravnost polova na pružanju podrške skupštinama opština u Vojvodini da formiraju i uspostave rad ženskih mreža i drugih radnih tela koja se bave pitanjima iz oblasti rodne ravnopravnosti.
Ženska parlamentarna mreža Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, osnovana je pre godinu dana sa ciljem ostvarivanja načela parlamentarne demokratije, vladavine prava i ljudskih sloboda. Mreža u saradnji sa resornim Odborom i drugim srodnim mehanizmima uspešno sprovodi brojne aktivnosti koje imaju za cilj razvijanje i promociju rodne ravnopravnosti, podsticanje i rešavanje najaktuelnijih problema sa kojima se građanke i građani suočavaju u svakodnevnom životu.