25. 11. 2014.У Скупштини АП Војводине обележени Међународни дан борбе против насиља над женама и десетогодишњица мреже „Живот без насиља”

Kampanja protiv nasilja nad ženamaНови Сад, 25. новембар 2014. године – Уз поруку „ Ни једна жена мање - ни једна мртва више“, у Скупштини АП Војводине обележени су Међународни дан борбе против насиља над женама и десетогодишња конференција мреже „Живот без насиља“, а започета је и овогодишња кампања у оквиру обележавања „16 Дана активизма у борби против насиља над зенама“.

Мрежа „Живот без насиља”, окупља институције и установе које се баве насиљем у породици, а настала је 2004. године на иницијативу Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана са намером да подстиче унапређивање рада институција и општинских тимова за борбу против насиља путем размене знања, искустава и примера добре праксе у заштити од насиља у породици.

Овогодишња, јубиларна десета конференција Мреже била је посвећена умрежавању, сарадњи институција, улози локалних самоуправа и механизама за равноправност полова у спречавању породичног насиља и заштити жртава, као предуслова за успешно решавање ових негативних појава у друштву.
KonferencijaО могућностима системског приступа решавању питања насиља у породици са више од 120 учесница и учесника из локалних самоуправа, установа социјалне и здравствене заштите, полиције, тужилаштава, судова и органа за прекршаје у АП Војводини, разговарале су представнице и представници свих покрајинских механизама за родну равноправност, Женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, Покрајинског завода за равноправност полова и Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана. Према подацима Мреже „Жене против насиља“, која окупља 27 женских организација, ове године у породично партнерском контексту у Србији су убијене 22 жене, од којих је пет убијено у Војводини.
Чињенице да су жене убијене и да су познавале починиоце, говори о томе да је проблем насиља над женама безбедносни проблем те да је неопходно постојање активности везаних за превенцију насиља према женама и у породици, оцењено је на скупу.
UčesniciУказано је и да је потребна строжија казнена политика, јер жртве насиља више пута пријављују насилнике полицији, затим, значајнија улога медија као и промене у образовном систему у оквиру којег би се радило на подизању свести о неприхватању насиља.
Скренута је пажња и на чињеницу да судски поступци дуго трају, да жртве не добијају бесплатну правну помоћ, а да у две трећине случајева насилници добију само условну казну чије поштовање нико не прати, због чега се не зна ни да ли се она крши.
На скупу је речено и да је у Републици Србији 1. августа ове године ступила на снагу Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, која захтева ефикасно спречавање те појаве, жаштиту жртава и гоњење починилаца, уз обезбеђивање пуне подршке друштва. У том  смислу, апеловано је на све институције да у оквиру својих обавеза, редовно предузимају све законом предвиђене мере.
Najava 16 Dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženamaКада је реч о стању у покрајини, представљен је нови средњорочни Програм за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини. Речено је да покрајина већ дуги низ година има веома успешне механизме родне равноправности и да за разлику од пре десет година када је започето њихово формирање, данас постоји далеко веће поверење грађанки и грађана у институције, као и читав низ мера које се успешно предузимају.

Поред тематске конференције, у Скупштини АП Војводине је данас одржано и низ тренинг радионица на којима су се учеснице и учесници детаљније упознали са механизмима за спречавање породичног насиља, прописима у овој области, протоколом и поступцима у случајевима појаве насиља и другим детаљима од значаја за решавање овог проблема.     

У оквиру Међунардодне кампање „16 Дана активизма у борби против насиља над женама“, која је започета данас и трајаће до 10. децембра када се обежежава Међународни дан људских права, представници свих покрајинских механизама за родну равноправност су најавили да ће као и ранијих година, имати бројне заједничке активности, широм Војводине.
Veliko interesovanje za današnje događaje u skupštini AP VojvodineУ том смислу, представници Женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине, ресорних покрајинских секретаријата који покривају области равноправности полова, образовања и прописа, Покрајинског завода за равноправност полова и Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана ће, наредних дана у пет војвођанских општина, одржати конференције и семинаре са циљем да се унапреди сарадња изнмеђу локалних институција које се баве превенцијом и заштитом од насиља у породици.