27. 11. 2014.„Zajedno protiv nasilja nad ženama“ u Žitištu

Tribina u ŽitištuŽitište/Novi Sad, 27 novembar 2014. godine - U okviru obeležavanja Međunardodne kampanje „16 Dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“, u opštini Žitište održana je druga u nizu tribina pod nazivom „ Zajedno protiv nasilja nad ženama“.

Pored predstavnica pokrajine, na veoma posećenoj tribini su učestvovale predstavnice lokalnih mehanizama za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja, odbornice, članice Ženske mreže i Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Žitište, udruženja žena iz Banata, kao i predstavnici Centra za socijalni rad, sudstva, policije, škola i drugih zainteresovanih institucija i organizacija. Predstavljen je rad pokrajinskih mehanizama za rodnu ravnopravnost, zatim, aktuelno stanje i strateški dokumenti AP Vojvodine. Istaknuta je potreba da se u narednom periodu više pažnje posveti multisektorskom pristupu, umrežavanju i zajedničkom radu na prevenciji porodičnog nasilja, podizanju svesti o ovom problemu, zbrinjavanju žrtava i traženju oštrijih kazni za nasilnike.

Stojanka LekićPredsednica Odbora za ravnopravnost polova pokrajinske Skupštine Stojanka Lekić predstavila je aktivnosti tog Odbora i Ženske parlamentarne mreže u Skupštini AP Vojvodine.
Lekićeva je rekla da je jedan od prioriteta u radu pomenutih skupštinskih tela da podstiču i pomažu lokalne samouprave da formiraju sopstvene mehanizme za rodnu ravnopravnost i da se umrežavaju. Prema njenim rečima neophodno je izgraditi jaku mrežu za borbu protiv nasilja nad ženama u svim lokalnim samoupravama, kako bi se u saradnji sa postojećim pokrajinskim mehanizmima koji su veoma aktivni i otvoreni za saradnju efikasnije radilo na poboljšanju postojećeg stanja.
Stojanka Lekić je ocenila da je broj prijava protiv nasilnika koji je alarmantan između ostalog posledica i zajedničkog kontinuiranog rada na ohrabrivanju žena da u slučaju pojave nasilja prijave nasilnike.

Zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za oblast ravnopravnosti polova Danica Todorov kaže da ta institucija redovno prati stanje u oblasti porodičnog nasilja i da svim institucijama, tužilaštvu, policiji, centrima za socijalni rad, domovima zdravlja i drugim povezanim institucijama i organizacijama daje odgovarajuće preporuke u cilju poboljšanja stanja, a sve u cilju postizanja nulte tolerancije na nasilje nad ženama i na druge oblike rodno zasnovanog nasilja. Ona je ovom prilikom apelovala na građanke i građane i na lokalne predstavnice i predstavnike da se u slučaju bilo kakvih nedoumica u vezi sa porodičnim nasiljem za pomoć obrate Pokrajinskom  zaštitniku građana – ombudsmanu.
Direktorka Pokrajinskog zavoda za rodnu ravnopravnost Vesna Šijački je podsetila prisutne da je Komisija za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Žitište bila dobitnik godišnje nagrade Zavoda u ovoj oblasti, kao i da je upravo u Žitištu, Zavod održao prvi seminar iz rodne ravnopravnosti, što je potvrda da se u toj opštini dobro radi. 
 
Učesnici tribine u ŽitištuPredsednica Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Žitište Svjetlana Marković izrazila je zadovoljstvo što je Žitište domaćin okruglog stola na pomenutu temu. Ona je kazala da je to radno telo u saradnji sa Ženskom odborničkom mrežom i drugim partnerima pokrenulo brojne seminare i edukacije putem radionica, od potrebe sprečavanja vršnjačkog nasilja, što se pokazalo kao dobro, preko ekonomskog osnaživanja seoskih žena i ohrabrivanja potencijalnih žrtava da prijave slučajeve nasilja i zatraže zaštitu. Lokalna samouprava se trudi da u saradnji sa nadležnim institucijama i organizacijama na višem nivou, ostvaruje principe rodne ravnopravnosti i ukaže da je neophodno raditi na povećanju svesti o potrebi prevencije i sprečavanja rodno zasnovanog nasilja, kazala je Svjetlana Marković.

Zoran Pribišić sudija za prekršaje Osnovnog suda u Zrenjaninu rekao je da se kod rodno zasnovanog nasilja u praksi javljaju teški problemi u smislu dokazivosti dela, jer postoji strah od svedočenja najbližih u porodici koji veoma često odustaju od svedočenja. Obezbeđivanje funkcionisanja državnih institucija i ravnopravnosti svih građana uz uzajamnu saradnju ključni su faktori za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, smatra Pribišić.

GovorniciSlavica Mihić, direktorka lokalnog Centra za socijalni rad je navela da Centar sa srodnim lokalnim mehanizmima ima potpisan sektorski Protokol o postupanju u slučajevima nasilja kako bi se efikasnije rešavali svi konkretni slučajevi. Takođe, mobilni tim Centra dostupan je 24 sata na dan.  Prema rečima Mihićeve, broj prijava je u porastu tako da se veoma posvećeno mora raditi sa žrtvama. Centru je ove godine prijavljeno 22 slučaja nasilja nad ženama, a u četiri slučaja nasilnici su nakon prijave  kažnjeni. Ono što je problem u tom lancu jeste nedostatak stručnih kadrova, smatra Slavica Mihić.