02. 12. 2014.Predstavnice pokrajinskih mehanizama za rodnu ravnopravnost na tribini u Bečeju

Tribina u BečejuBečej/Novi Sad, 2. decembar 2014. godine - U opštini Bečej održana je treća u nizu javnih tribina posvećenih zajedničkoj borbi protiv nasilja nad ženama. Tribine su deo objedninjenih aktivnosti pokrajinskih mehanizama za ravnopravnost polova u okviru obeležavanja Međunarodne kampanje pod nazivom: „16 Dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“.
Ove godine, akcenat je stavljen na umrežavanje, povezivanje i jačanje svih raspoloživih kapaciteta u prevenciji, borbi i sprečavanju rodno zasnovanog i porodičnog nasilja. U tom smislu, značajno je formiranje lokalnih mehanizama, njihova saradnja sa srodnim institucijama i organizacijama, postojećim mehanizmima na višim nivoima, kao i prenošenje iskustava i primera dobre prakse, kako bi se zaokružio ceo proces.
Pored predstavnica pokrajinskih mehanizama, Ženske parlamentarne mreže u Skupštini AP Vojvodine, poslanica, predstavnica reornog pokrajinskog sekretarijata i zavoda, ombudsmana, na današnjoj tribuni su govorili/e predstavnici/e lokalne samouprave Bečej, lokalnog centra za socijalni rad, sudstva, policije, nevladinih organizacija i medija.
Na skupu su predstavljeni pokrajinski mehanizmi za rodnu ravnopravnost, njihova uloga, aktivnosti, mogućnosti njihove podrške i pomoći lokalnim samoupravama, zatim, strateški dokumenti i aktuelno stanje u oblasti prevencije i zaštite od nasilja nad ženama. Takođe, predstavljeni su i rezultati rada srodnih lokalnih organizacija i date su odgovarajuće preporuke, gde je i ovom prilikom ponovljeno da lokalne samouprave imaju punu podršku svih pokrajinskih mehanizama. 
Predsednica Odbora za ravnopravnost polova Skupštine AP Vovodine Stojanka Lekić predstavila je aktivnosti tog radnog tela i iskustva iz ranijih kampanja u okviru „16 Dana borbe protiv nasilja nad ženama“. Kao jednu od glavnih aktivnosti, Lekićeva je izdvojila pružanje podrške lokalnim samoupravama i rad na uspostavljanju i zaokruživanju mehanizama koji se bave rodnom ravnopravnošću u svim vojvođanskim gradovima i opštinama.
Pomoćnica pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Anita Beretić je podsetila na značaj donošenja i implementacije Strategije za zaštitu žena od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini. Ona je najavila da će uskoro biti doneta i nova strategija u kojoj će akcenat biti stavljen na zaštitu i podršku žrtavama nasilja. Govorila je o međunarodnim dokumentima koje je Srbija ratifikovala i preuzela obavezu da ih primeni, kao i o potrebi podizanja svesti o značaju problema porodičnog nasilja kao bezbednosnog problema čiji se podstrekači, odnosno nasilnici, moraju drastičnije kažnjavati.
Obraćanje Danice Todorov Zamenica Pokrajinske zaštitnice građana – ombudsmanke Danica Todorov, iznela je podatake iz istraživanja te institucije, prema kojima je svaka treća žena doživela neki vid nasilja. „Naša institucija stalno ukazuje na potrebu objedinjenog pristupa u borbi protiv nasilja nad ženama, redovno pratimo stanje, dajemo preporuke u ovoj oblasti i pozivamo sve koji imaju neke dileme da nam se obrate za pomoć i savet“, kazala je između ostalog Danica Todorov.
O Ženskoj parlamentarnoj mreži pokrajinske Skupštine, aktivnostima u okviru kampanje i potrebi multisektorksog pristupa u rešavanju problema sa nasiljem, govorila je i pokrajinska poslanica i članica pomenute mreže Đenđi Seleši.
Pozdravljajući goste u ime opštine Bečej, predsednik te opštine Vuk Radojević i predsednik lokalne Skupštine Knezi Peter izrazili su zadovoljstvo što se pomenuta tribina održava upravo u Bečeju, jer je to prema njihovim rečima, sredina u kojoj institucije i organizacije prepoznaju značaj problema nasilja nad ženama i imaju aktivan i odgovoran prisutp u prevenciji i sprečavanju te negativne društvene pojave. Naime, Bečej je prva opština u Srbiji i Vojvodini koja je uvela edukacije u školama na temu sprečavanja rodno zasnovanog nasilja, koje se zajedeno sa drugim aktivnostima redovno sprovode u ovoj opštini.   
O ulozi i aktivnostima na prevenciji i sprečavanju nasilja nad ženama u Bečeju, detaljnije je govorila Jelena Diskusija Brankov Čerevicki, opštinska koordinatorka za poslove iz oblasti rodne ravnopravnosti. Ona je u svom obraćanju ocenila da se nasilje nad ženama mora rešavati uz međusobnu saradnju svih institucija, državnih, pokrajinskih i lokalnih i u tom smislu istakla potrebu formiranja Ženske odborničke mreže u Skupštini opštine Bečej.
Predsednik Osnovnog suda u Bečeju Goran Čimburović, istakao je odličnu saradnju tog suda sa lokalnom samoupravom, Centrom za socijalni rad, policijom i ostalim relevantnim institucijama koje se bave rešavanjem ovog problema.
Direktorka opštinskog Centra za socijalni rad Svetlana Gagić istakla je kao značajnu činjenicu da taj centar ima potpisan Protokol o saradnji sa lokalnom samoupravom, policijom, tužilaštvom, zdravstvenim ustanovama, kao i sa školama i drugim institucijama i organizacijama čiji su zaposleni prošli i određenu obuku, tako da su upoznati sa svim protokolima o postupanju u slučajevima nasilja. Ona je ukazala na to da opština Bečej nema sigurnu kuću za žrtve nasilja, ali da u toj opštini postoje urgentne hraniteljske porodice koje se uvek mogu naći žrtvama u pomoći.
“16 Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja je počela 25. novembra, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra, Međunarodnim danom ljudskih prava.