04. 12. 2014.Članice Odbora za ravnopravnost polova i Ženske parlamentarne mreže u Inđiji o zajedničkoj borbi protiv nasilja nad ženama

Tribina u InđijiInđija/Novi Sad, 4. decembar 2014. godine - Na današnjoj tribini posvećenoj zajedničkoj borbi protiv nasilja nad ženama održanoj u Inđiji, predstavnice pokrajinskih mehanizama za rodnu ravnopravnost predstavile su učesnicama i učesnicima ulogu, rad i objedinjene aktivnosti pokrajinskih institucija, organa i organizacija na sprečavanju nasilja u porodici.
Na skupu je održana prezentacija primene Istambulske konvencije Saveta Evrope kroz Program za zaštitu žena od nasilja u partnerskim odnosima u AP Vojvodini, za period od 2014. do 2020. godine. Prezentaciju koju je pripremio Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, prisutnima je predstavilaĐenđi Seleši,članica Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine. Na tribini su govorile i Stojanka Lekić, predsednica Odbora za ravnopravnost polova pokrajinske Skupštine i članica pomenute Mreže i Danica Todorov, zamenica pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za oblast ravnopravnosti polova.
Postojanje nulte tolerancije na porodično nasilje i druge oblike rodno zasnovanog nasilja kao krajnji cilj, pored političke volje, institucionalne podrške, odgovarajućih zakona i strategija u ovoj oblasti, odgovarajuće zaštite žrtava nasilja i kaznene politike za počinioce, zahteva i umrežavanje svih raspoloživih kapaciteta i postojećih aktera u borbi protiv porodičnog nasilja, istaknuto je na današnjoj tribini. U tom smislu, pokrajina Vojvodina je prepoznatljiva u Srbiji po svom multisektorskom pristupu u rešavanju ovog problema, a pokrajinski mehanizmi za ravnopravnost polova su kao i do sada, spremni da pruže punu podršku svim partnerima na nivou lokalnih samouprava u Vojvodini, poručeno je na skupu. 
O stanju u oblasti rodne ravnopravnosti i suzbijanju porodičnog nasilja na području opštine Inđija govorili su: Maja Kanazir, članica opštinskog veća, Ljiljana Brkić, predsednica lokalnih mehanizma za rodnu Obraćanje Stojanke Lekićravnopravnost, zatim, Milovan Bogovac, predstavnik MUP-a, Miloranka Vukmirović, direktorka Centra za socijalni rad u Inđiji, dr Vasa Petrović, dr Vesna Jovanović, dr Anka Koralija i Valentina Matijević iz Doma zdravlja u Inđiji i Slavica Rodić, predstavnica nevladinog sektora iz te opštine.
Prema podacima Policijske uprave u Inđiji, u poslednjih godinu dana prijavljeno je 118 slučajeva nasilja nad ženama, što je relativno veliki broj, s obzirom na to da u opštini Inđiji živi oko 50 hiljada stanovnika. U dve trećine slučajeva, počiniocima je izrečena mera usmenog upozorenja, podneto je 14 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i sedam krivičnih prijava. Istakao je na teritoriji Inđije postoji odlična saradnja između policije, lokalne samouprave, centra za socijalni rad i doma zdravlja. Ta saradnja se zasniva na potpisanom protokolu iz 2006. godine. Aktivnosti na sprečavanju porodičnog nasilja u opštini Inđija oslanjaju se pre svega na prevenciju i edukaciju i ostvaruju se kroz različite vidove edukacija u školama, informisanjem građanki i građana, kroz rad savetovališta u okviru Doma zdravlja i druge javne aktivnosti predstavnica i predstavnika lokalne samouprave, lokalnih institucija i organizacija i nevladinog sektora.