23. 12. 2014.37. седница Скупштине АП Војводине.

У уторак, 23. децембра 2014. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине са почетком у 10.00 сати, биће одржана 37. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину;

2. Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

3. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинском заштитнику грађана – омбудсману;

4. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;

5. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;

6. Предлог одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност;

7. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине;

8. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о обезбеђивању средстава за суфинансирање новина које објављују информације на језицима националних мањина - националних заједница;

9. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама;

10. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина;

11. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о објављивању прописа и других аката;

12. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о престанку важења покрајинских скупштинских одлука;

13. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема;

14. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Програма заштите, уређивања и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину;

15. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години;

16. Покрајинска скупштинска одлука о изменaма Годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину;

17. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2015. години;

18. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину;

19. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину;

20. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину;

21. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину;

22. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Посебном програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину;

23. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболели од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину;

24. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења превенције инфекција хуманим папилома вирусом у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину;

25. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређења онколошке заштите у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину;

26. Предлог одлуке о Прoграму за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у Аутономној покрајини Војводини за период од 2015. до 2020. године;

27. Предлог одлуке о правилима о спровођењу јавног конкурса за избор кандидата за чланове Програмског савета јавне медијске установе “Радио-телевизије Војводине“;

28. Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета аутономне покрајине Војводине за 2014. годину.


Позивамо вас да извештавате.