08. 04. 2015.Одржана 40. седница Скупштине АП Војводине

Председник, потпредседници и секретар СкупштинеНови Сад, 8. април 2015. године - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 40. по реду седницу. Покрајински посланици разматрали су и изјашњавали се о 17. тачака усвојеног дневног реда данашње седнице. На иницијативу Женске парламентарне мреже покрајинске Скупштине и позив председника Скупштине Иштвана Пастора, посланици су за време седнице испред велике скупштинске сале, могли својим потписима да дају подршку Женској платофрми за развој Србије. Скупштина Аутономне покрајине Војводине на данашњој седници донела је: 

Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија Север до Рафинерије нафте Нови Сад, са елементима детаљне регулације,

Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Културног предела Бач,

Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе,

Покрајинску скупштинску одлуку о заштити предела изузетних одлика „Караш – Нера“,

Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема,

Покрајински поосланици на седници у Скупштини АП Војводине

Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене система водоснабдевања „Источни Срем“,

Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене система заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“,

Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању института Биосенс-истаживачко-развојног института за информационе технологије биосистема, 

Покрајинску скупштинску одлуку о Програму за смарт специјализацију у истраживању и иновацијама Аутономне покрајине Војводине, за период 2015 – 2020 године,

Гласање на седници Скупштине АП Војводине

Покрајинску скупштинску одлуку о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу на језицима националних мањина – националних заједница,


Покрајинску скупштинску одлуку о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница,

Покрајинску скупштинску одлуку о додели буџетских средстава организацијама националних мањина – националних заједница,

Покрајинску скупштинску одлуку о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини,

Покрајинску скупштинску одлуку о Програму унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини,

Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „ Воде Војводине“,

Дискусија и изјашњавање посланика на седници Скупштине АП ВојводинеОдлуку о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност,

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.