28. 04. 2015.41. седница Скупштине АП Војводине

У уторак, 28. априла 2015. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 10.00 часова, биће одржана 41. седница Скупштине АП Војводине. За је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта „Каменица 2“;

2. Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине са предлогом закључака;

3. Извештај Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за 2014. годину;

4. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

5. Предлог одлуке о образовању Одбора за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

6. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о закључивању споразума Аутономне покрајине Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава.

Молимо да извештавате.