21. 05. 2015.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

lanovi i članice Odbora za informisanjeNovi Sad, 21. maj 2015. godine - Odbor za informisanje Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je sednicu na kojoj se upoznao sa tekućim problemima javnih glasila „Hlas ludu“ i „Ruske slovo“ i tim povodom doneo odgovarajuće zaključke.
Pored članica i članova Odbora, sednici su prisustvovali i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, nacionalnih saveta Slovaka i Rusina, kao i direktori novinsko izdavačkih ustanova „Hlas ludu“ i „Ruske slovo“, koji su Odbor upoznali sa problemima u radu ovih javnih glasila.

Oni su se Odboru obratili sa molbom da im se pomogne u prevazilaženju problema u vezi sa zakupom prostorija u kojima se od svog osnivanja nalaze redakcije pomenutih medija, a koje se nalaze na drugom spratu poslovne zgrade preduzeća „Dnevnik holding ad u restrukturiranju“.
Prema rečima predstavnika pomenutih glasila, nakon nedavnog povećanja cena zakupa poslovnog prostora, doveden je u pitanje opstanak i dalji rad redakcija „Hlas ludu“ i „Ruske slovo“. 

Tim povodom, Odbor je jednoglasno doneo zaključak da predloži Pokrajinskoj vladi da preko resornog pokrajinskog sekretarijata iznađe mogućnosti da pomogne ovim javnim glasilima, kao i da im se nakon prodaje, odnosno privatizacije Dnevnika koja se očekuje, iz dela vlasništva Pokrajine u tom preduzeću, obezbede adekvatne prostorije.

Odbor za informisanje je na sednici podržao i stav nacionalnih saveta nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, da se lokalni mediji koji izveštavaju na manjinskim jezicima izuzmu iz postupka privatizacije. Takav stav članicama i članovima Odbora saopštila je Ana Tomanova Makanova, predsednica Nacionalnog saveta Slovaka koja je ocenila da bi privatizacija uskoro mogla da dovede i do gašenja nekih manjinskih medija i da ne postoje jasne garancije, mogućnosti i mehanizmi zaštite od toga.  
Sednica Odbora za evropske integracije i međuregionamlnu saradnjuPredsednik Odbora za informisanje Dušan Jakovljev, predložio je da se pokrene inicijativa da Skupština AP Vojvodine kao ovlašćeni predlagač, inicira potrebne izmene zakona kako bi se mediji koji izveštavaju na manjinskim jezicima izuzeli iz postupka privatizacije, što je Odbor takođe jednoglasno prihvatio.
     
Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je sednicu na kojoj je doneo Odluku o sastavu delegacije pokrajinske za službeno putovanje u Geteborg, (Kraljevina Švedska), od 09. do 12. juna 2015. godine i odobrio sredstva za službeni put. Delegacija će učestvovati na Generalnoj skupštini i na sastanku Biroa Skupštine evropskih regiona, (AER), čija je Skupština AP Vojvodina redovna i aktivna članica od 2002. godine.

Odbor je doneo i Odluku o sastavu delegacije Skupštine AP Vojvodine koja će od 17. do 20. juna ove godine, učestvovati na Evropskoj konferenciji posvećenoj implementaciji Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom u Lisabonu.
Skupštinski Odbor za poljoprivreduDoneta je i Odluka o izmeni Odluke o upućivanju delegacije Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službeni put u Ljubljanu. Takođe, usvojeni su i izveštaji sa službenog puta u Strazbur, (Republika Francuska), od 19. do 24. aprila 2015. godine i sa službenog puta u Zagreb, (Republika Hrvatska), od 23. do 25. aprila 2015. godine. Potpredsednik vojvođanske Skupštine i član ovog Odbora 

Milivoj Vrebalov obavestio je Odbor o detaljima pripreme predstojeće manifestacije „Dani geotermalne energije u Vojvodini“. On je rekao da je Organizacioni odbor ovog događaja na čijem se čelu nalazi, ostvario sve planirane zadatke i izrazio zadovoljstvo što će Skupština 21. i 22. maja ove godine biti domaćin ovog značajnog skupa, pozivajući članice i članove Odbora da prisustvuju. 

Odbor za poljoprivredu je održao sednicu na kojoj je doneo Odluku o imenovanju člana Komisije za imenovanje direktora JP "Vojvodinašume". Iz redova ovog Odbora, za člana pomenute komisije imenovan je Nenad Borović.

Na svojoj 69. sednici, Odbor za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine odobrio je delegaciji pokrajinske Skupštine sredstva za službeno putovanje u zemlji. Delegacija će od 20. do 22. juna ove godine, učestvovati na Dunavskoj parlamentarnoj konferenciji koja se održava u Beogradu i Smederevu, u organizaciji Narodne skupštine Republike Srbije. 

Odbor za administrativna i mandatna pitanjaOdbor je na sednici razmotrio i prihvatio predlog poslaničke grupe Nova Demokratska Stranka u Skupštini AP Vojvodine za angažovanje lica za obavljanje poslova za potrebe poslaničke grupe. Predlog je podnet jer je licu koje je do sada obavljalo navedene poslove prestao radni odnos, 05. maja ove godine. U skladu sa Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Odbor će pomenuti predlog uputiti u dalju proceduru.