29. 07. 2015.Održan radni sastanak posvećen Predlogu nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti

Stojanka Lekić i Vladimir BožovićNovi Sad, 29. jul 2015. godine - Odbor za ravnopravnost polova Skupštine AP Vojvodine održao je danas radni sastanak sa predstavnicima Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, posvećen Predlogu nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Pored članica i članova Odbora i vladinog Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, sastanku su prisustvovale i članice Ženske parlamentarne mreže pokrajinske Skupštine, Anita Beretić, pomoćnica pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Tijana Pavlov, pomoćnica pokrajinskog sekretara za upravu, propise i nacionalne zajednice – nacionalne manjine, Danica Todorov, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za oblast rodne ravnopravnosti i prof. dr Marijana Pajvančić, dekanica Fakulteta za evropske pravno političke studije u Novom Sadu.    

Detalje Predloga nacrta zakona na sastanku su obrazložili članovi Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vladimir Božović i Dragan Knežević. Oni su naveli da je reč o izuzetno važnom zakonu koji je neophodan Srbiji kako bi se na pravi način uredila takozvana senzitivna oblast. Predstavljene su polazne osnove. Između ostalog, istaknuta je potreba daljeg negovanja politika jednakih šansi za žene i za muškarce, za bračne i vanbračne zajednice, važnost uvođenja obaveznog rodnog budžetiranja i stvaranja uslova da novi zakon bude realan i primenjiv u praksi.      

Učesnice današnjeg sastankaPrema rečima Vladimira Božovića, po pitanju rodne ravnopravnosti, Vlada želi da postigne najširi mogući društveni koncenzus zbog čega će nastojati da svi delovi društva budu uključeni u predstojeću javnu raspravu i da daju svoje predloge i sugestije kako bi se došlo do najboljeg rešenja.

Predlog zakona će, nakon javne rasprave, biti upućen na ekspertsku analizu predstavnicima Evropske unije, OEBS-u i Venecijanskoj komisiji. Kada stigne njihovo mišljenje, predlog zakona bi mogao ući u skupštinsku proceduru u jesenjem redovnom zasedanju, a sam zakon bi mogao biti donet do kraja godine, ocenio je Božović.

Na današnjem sastanku je rečeno i da je vladino Koordinaciono telo započelo sa izradom druge po redu Nacionalne startegije o rodnoj ravnopravnosti uz učešće svih relevantnih činilaca i da će se paralelno sa tim raditi i na usvajanju indeksa za rodnu ravnopravnost. U diskusiji je pomenuto da bi iskustva, mehanizmi i strateški dokumenti koje AP Vojvodina ima u ovoj oblasti mogli biti od posebnog značaja za izradu nove nacionalne strategije.

Diskusija o Predlogu nacrta zakona o rodnoj ravnopravnostiZahvaljujući se učesnicama i učesnicima današnjeg radnog sastanka, predsednica Odbora za ravnopravnost polova pokrajinske Skupštine Stojanka Lekić izrazila je zadovoljstvo i ocenila da je diskusija bila veoma korisna za sagledavanje svih onih činjenica koje treba da doprinesu stvaranju dobrog zakonskog okvira kada je reč o rodnoj ravnopravnosti.

Na današnjem sastanku je dogovoreno i da se tokom septembra, u Skupštini AP Vojvodine organizuje šira javna rasprava o Predlogu nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti, uz učešće svih relevantnih činilaca.