01. 10. 2015.Одржана седница Одбора за административна и мандатна питања

Sednica Odbora za administrativna i mandatna pitanjaНови Сад, 01. октобар 2015. године - Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 76. по реду седницу у актуелном скупштинском сазиву.
Одбор је као ресорно скупштинско радно тело, у вези са Обавештењем о изради нацрта покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину, достављеним од стране Покрајинског секретаријата за финансије, донео следећи закључак:

Одбор за административна и мандатна питања Скупштине АП Војводине је након сагледавања Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину у делу који се односи на Скупштину и на Службу Скупштине АП Војводине и сагледавања Финансијског плана Скупштине и њене Службе за текућу годину, проценио да су средства одобрена поменутом Одлуком планирана у складу са потребама за остваривање надлежности покрајинске Скупштине и скупштинске Службе. Одбор је мишљења да би смањење планираних расхода до краја ове године могло довести у питање даље функционисање Скупштине, те је имајући у виду наведено, става да није потребно доносити измене и допуне скупштинског буџета.        
 
У наставку седнице, Одбор је донео Одлуку о висини накнаде за вршење функције лица која бира Скупштина Аутономне покрајине Војводине.
Једногласно је усвојен Предлог Посланичке групе Српске радикалне странке за именовање Вање Каназир, дипломиране правнице из Новог Сада за заменицу члана Покрајинске изборне комисије.
Одбор је на данашњој седници дао и позитивно мишљење на Захтев Техничке школе „23. мај“ из Панчева, за давање сагласности Зорану Јовановићу, посланику у Скупштини АП Војводине, ради закључења уговора о извођењу наставе са поменутом школом.