07. 10. 2015.47. Sednica Skupštine AP Vojvodine

U sredu, 7. oktobra 2015. godine, sa početkom u 10.00 časova, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, biće održana 47. sednica Skupštine AP Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:


1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU UNAPREĐENjA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLjOPRIVREDI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2015. GODINI;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2015. GODINI;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐENjA STOČARSTVA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU;

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;

8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU;

9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U AP VOJVODINI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE;

10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU INSTITUTA BIOSENS – ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG INSTITUTA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA;

11. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JP „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2014. GODINU;

12. IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE;

13. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA.


Pozivamo vas da izveštavate.