20. 05. 2016.Седница Скупштине АП Војводине заказана за 2. јун 2016.

Нови Сад, 20. мај – У складу са Статутом АП Војводине и Пословником о раду Скупштине АП Војводине, председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор заказао је за четвртак 02. јун 2016. године, прву седницу новог сазива Скупштине АП Војводине.

Сагласно члану 9. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини АП Војводине и члану 5. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, на првој седници потврђују се мандати посланика, образују посланичке групе, врши се избор председника и потпредседника Скупштине АПВ, именује се генерални секретар Скупштине АПВ, а могу се и образовати радна тела Скупштине.

До избора новог председника Скупштине АП Војводине, првом седницом Скупштине АП Војводине председава најстарији посланик који је присутан на седници.