26. 09. 2016.Održan sastanak Ženske parlamentarne mreže sa predstavnicama lokalnih samouprava i mehanizama rodne ravnopravnosti

Ženska parlamentarna mrežaNovi Sad, 26. septembar 2016. godiine - Ženska parlamentarna mreža Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na današnjoj svojoj drugoj po redu sednici u novom sazivu, održala je radni sastanak sa predstavnicama pokrajinskih i lokalnih mehanizama rodne ravnopravnosti.

Sastanak kome je prisustvovalo čak 110 predstavnica različitih mehanizama rodne ravnopravnosti iz 40 vojvođanskih opština bio je posvećen razmatranju mogućnosti saradnje Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine sa lokalnim samoupravama i pokrajinskim i lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost u narednom periodu.

Ženska parlamentarna mreža

Nakon održanih izbora i konstituisanja lokalnih skupština i drugih institucija i organa, stvoreni su uslovi za nastavak saradnje koja je u prethodnom mandatnom periodu bila veoma uspešna.

Obraćajući se prisutnima, Stojanka Lekić, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine naglasila je da je ta Mreža, imajući u vidu njeno dosadašnje iskustvo u radu i dobre rezultate, spremna da i dalje pruža podršku svim lokalnim samoupravama da formiraju ili da unaprede rad svojih radnih tela i da jačaju mehanizame za ostvarivanje rodne ravnopravnosti. Članice Mreže su sa odbornicama iz skupština opština i gradova u Vojvodini, kao i sa predstavnicama pokrajinskih institucija i lokalnih komisija za rodnu ravnopravnost razmenile iskustva, predloge, planove i ideje sa ciljem da zajednički efikasnije rade na rešavanju aktuelniih pitanja i problema u oblasti rodne ravnopravnosti. 

 

Ženska parlamentarna mrežaNaglašavajući značaj umrežavanja, Stojanka Lekić je pozvala predstavnice lokalnih samouprava da u saradnji sa Mrežom zajednički kandiduju teme i rade na iniciranju rešenja za postojeće probleme u oblasti rodne ravnopravnosti. 

„Izuzetno nam je drago što ste se u tako velikom broju odazvale našem pozivu na sastanak. To nam govori da postoji spremnost da svi zajednički radimo i tako ostvarimo najbolje rezultate“, kazala je između ostalog Stojanka Lekić.

Nakon predstavljanja stanja u pojedinim vojvođanskim gradovima i opštinama u oblasti rodne ravnopravnosti, na sastanku je ukazano da će Mreža i u narednom periodu staviti akcenat na rad na terenu, odnosno na oblizak lokalnih samouprava u cilju pružanja pomoći i podrške jačanju lokalnih mehanizama rodne ravnopravnosti. 

Ženska parlamentarna mrežaLokalnim samoupravama su date preporuke koje se tiču formiranja lokalnih odborničkih mreža, zatim, da se naprave akcioni planovi, prihvate i primene preporuke iz Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti, usvoji korišćenje rodno osetljivog jezika, kao i druge sugestije u cilju postizanja pune rodne ravnopravnosti.  Stojanka Lekić