24. 11. 2016.Седма седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

У четвртак, 24. новембра 2016. године, у великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 10.00 часова, одржаће се седма седница Скупштине АП Војводине. За сеедницу је предложен следећи дневни ред:

1.Избор покрајинског заштитника грађана – омбудсмана;

2.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ближем уређивању начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места;

3.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели годишњег признања у области спорта;

4.Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму развоја спорта у Аутономној покрајини Војводини за период 2016-2018. године;

5.Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, у периоду јануар – септембар 2016. године;

6.Годишњи извештај о пословању ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2015. годину;

7.Предлог одлуке о измени одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика;

8.Предлог одлуке о измени Одлуке о избору председника и чланова Одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

 

Молимо да извештавате.