13. 02. 2017.Договорена ближа сарадња радних тела Народне скупштине и Скупштине АПВ и невладиног сектора у области заштите животне средине

Branislava Jeftić i Ljubodrag MiščevićБеоград/ Нови Сад, 13. фебруар 2017. године -  Представници Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и неформалне Зелене посланичке групе у Скупштини АП Војводине договории су данас будућу ближу сарадњу са представницима сродних радних тела у Народној скупштини Републике Србије, као и сарадњу са представницима невладиног сектора у области заштите животне средине.

На радним састанцима који су одржани у Дому Народне скупштине, најпре је договорена сарадња између Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине АП Војводине и Одбора за заштиту животне средине у Народној скупштини.

У циљу подизања свести о значају и важности заштите животне средине, будућу сарадњу су договорили Бранислава Јефтић, председница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине у покрајинској Скупштини, Љубодраг Мишчевић, заменик председнице тог Одбора и др Бранислав Блажић, предедник Одбора за заштиту животне средине у Народној скупштини.

На састанку је поздрављена иницијатива представника покрајинске Скупштине за сарадњом и исказана је спремност за заједничким радом и активностима.Наглашено је да ће се сарадња одвијати на обострану корист у циљу јединственог деловања и доприноса побољшању стања у области заштите животне средине, усклађивања законске регулативе са прописима ЕУ, као и у циљу ближег упознавања, размене мишљења, искустава и предлога у области заштите животне средине. Као први корак, одбори ће већ у марту месецу у Новом Саду одржати своју прву заједничку седницу, договорено је на састанку. 

Branislava Jeftić i Ljubodrag MiščevićДр Бранислав Блажић, председник Одбора за заштиту животне средине истакао је и отвореност тог Одбора за сарадњу са организацијама цивилног друштва која се одвија кроз механизам такозване „Зелене столице“,која подразумева учешће представника цивилног друштва на свим седницама Одбора и јавним слушањима које то радно тело организује. Он је додао да је Одбор, путем јавних слушања покушао заједно са широким кругом учесника да дефинише проблеме у области заштите животне средине, посебно у области управљања отпадом и управљања водама у Републици Србији. Идеја је да се, након што су дефинисани проблеми, приступи прикупљању конкретних предлога за њихово решавање на наредним јавним слушањима које Одбор планира да одржи у овој години. На тај начин би се прикупио материјал који би помогао приликом израде нових закона у овој области, како би се унапредио систем заштите животне средине и који би довео до бољег позиционирања Републике Србије када је у питању отварање Поглавља 27, рекао је др Блажић. Узимајући у обзир наведено, на састанку је предложено и прихваћено да и чланови ресорног Одбора из покрајинске Скупштине узму учешће на јавним слушањима и дају свој допринос различитим иницијативама.   

Бранислава Јефтић и Љубодраг Мишчевић, оценили су да би удружено деловање кроз заједнички рад и активности довело до подизања свести како политичара тако и друштва и јавности о значају боље заштите животног окружења и захвалили колегама из Народне скупштине на подршци.

Branislava Jeftić i Ljubodrag MiščevićНакон овог састанка, такође у Народној скупштини, Бранислава Јефтић као председница неформалне Зелене парламентарне групе посланика у Скупштини АП Војводине и Љубодраг Мишчевић,као заменик председнице Зелене парламентарне групе псланика, разговарали су и са представницима невладиних организација, Центар модерних вештина и Београдски фонд за политичку изузетност. Испред Центра модерних вештина, састанку је присуствовала Марија Мутић,а испред Београдског фонда за политичку изузетност, Валентина Ђурета. 

У отвореном и срдачном разговору, наглашена је потреба наставка сарадње са посланицима, члановима неформалне Зелене посланичке групе, као амбасадорима заштите животне средине и на републичком и на покрајинском нивоу.У том смислу, представници поменутих невладиних организација ће у договору са неформалном Зеленом посланичком групом у наредном периоду дефинисати приоритете заједничког рада и сарадње. Како је договорено, фокус ће бити на управљању комуналним отпадом и водама, као једним од најважнијих тема у области заштите животне средине. Једна од активности ће бити и организација семинара и едукација за посланике у циљу њиховог уводног упознавања са битним темама из области очувања животне средине и анимирања посланика да неке од примера добре праксе покушају да пренесу на локалне самоуправе из којих долазе.

Branislava Jeftić i Ljubodrag MiščevićДелегација радних тела Скупштине АП Војводине састала се данас у Београду и са представницима К анцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије. На састанку су размотрене могућности сарадње те канцеларије са скупштинским радним телима која се баве питањима заштите животне средине, а која су на данашњим разговрима представљали Бранислава Јефтић и Љубодраг Мишчевић. Констатовано је да постоји заједнички интерес да се уз подршку Канцеларије заједно са другим сродним механизмима иницирају или покрену одређене активности како би се област заштите животне средине као и могућност решавања проблема у тој област учинили видљивијим и доступнијим широј јавности.    

Данашњим састанцима у Београду, присуствовала је и Сања Шифлиш, шефица Одсека за међурегионалну сарадњу Службе Скупштине АП Војводине која је том приликом представила активности тог скупштинског одсека на пољу међурегионалне сарадње.