21. 02. 2017.Одржана десета седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Нови Сад, 21. фебруар 2017. године - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, одржала је данас своју 10. седницу, којом су председавали Иштван Пастор, председник покрајинске Скупштине и потпредседници. Покрајинске посланице и посланици су на седници разматрали и изјашњавали се о девет тачака усвојеног дневног реда.

Већином гласова, Скупштина је на седници донела Покрајинску скупштинску одлуку о престанку рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina investment promotion-VIP Fond“, а након тога и Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању Развојне агенције Војводине. Амандмане које је на предлог поменуте покрајинске скупштинске одлуке поднео покрајински посланик Ненад Боровић, Скупштина није прихватила.

Како је речено на седници, Развојна агенција Војводине ће бити правни следбеник ВИП Фонда. Оснива се у циљу подршке развојној политици Покрајинске владе и стварању бољих услова за бржи привредни развој Покрајине, као и ради пружања подршке јавним политикама у складу са законом.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

На седници је најављено да ће Развојна агенција Војводине у пуном капацитету почети да функцише већ за месец дана, по завршетку формалних процедура око регистрације, припајања ВИП Фонда и других формалности.  Развојна агенција Војводине ће имати мање од 30 запослених и неће бити новог запошљавања.

Имаће четири сегмента. Један, веома важан, биће везан за стратегијска истраживања и за иновације. Други ће бити везан за сарадњу са Развојном агенцијом Србије, са државним и међународним фондовима, у функцији развоја АП Војводине. Трећи ће бити везан за сарадњу са локалним самоуправама и базираће се на промоцији потенцијала а четврти сегмент ће бити везан за припрему конкретних подстицаја.

Развојна агенција Војводине ће промоцијом потенцијала и припремом документације за подстицаје покретати процедуру. На разделима надлежних покрајинских секретаријата биће отворен конкурс за доделу средстава. Секретаријати ће на основу Закона о улагањима и припремљене процедуре додељивати средства, која ће бити обезбеђена гаранцијом пословне банке. Цео процес ће надзирати скупштина агенције, коју чини Покрајинска влада, а редовне годишње извештаје разматраће Скупштина АП Војводине.

Sednica Skupštine AP VojvodineУ наставку заседања, Скупштина је већином гласова, донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини.

Усвојеним изменама, домен покрајинске скупштинске одлуке проширен је и на област предшколског образовања у Покрајини, као и на подизања његовог квалитета. Циљ измена је да се део средстава намењених за подршку основном образовању преусмери у финансирање пројеката модернизације инфраструктуре и објеката у којима су смештене предшколске установе путем конкурса који ће бити расписани у наредном периоду, а полазећи од изражених потреба, немогућности финансирања таквих пројеката од стране локалних самоуправа, као и самих предшколских установа.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Скупштина АП Војводине је на данашњој седници размотрила Предлог споразума о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Гомељске области (Република Белорусија) и донела следеће закључке:

•Закључује се Споразум о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Гомељске области (Република Белорусија).

•Овлашћује се Игор Мировић, председник Покрајинске владе, да у име Аутономне покрајине Војводине, потпише Споразум 

о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Гомељске области (Република Белорусија).

Такође, Скупштина је размотрила и Предлог споразума о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Нижеградске области (Руска Федерација) и донела следеће закључке:

Sednica Skupštine AP Vojvodine

•Закључује се Споразум о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Нижеградске области (Руска Федерација).

•Овлашћује се Игор Мировић, председник Покрајинске владе, да у име Аутономне покрајине Војводине, потпише Споразум о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Нижеградске области (Руска Федерација).

На данашњој седници, покрајинска Скупштина је усвојила Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 

период од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2015. Године и донела одговарајући закључак.

Донета је Одлука о разрешењу Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине, као и Одлука о именовању Надзорног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине. За новог председника Надзорног одбора Гаранцијског фонда АП Војводине именован је Јован Мандарић, а за чланове Дарко Јевтић и Тибор Забош.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Скупштина Аутономне покрајине Војводине је на данашњој седници утврдила и Предлог кандидата за члана делегације Републике Србије за Веће региона у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе. Кандидат је Матија Ковач, посланик у Скупштини АП Војводине.