23. 02. 2017.Женска парламентарна мрежа за већу присутност политичарки у медијима и јавности

Ženska parlamentarna mreža Нови Сад, 23. фебруар 2017. године - Женска парламентарна мрежа Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржала је данас своју 7. седницу у актуелном сазиву, којом је председавала мр Маја Седларевић, координаторка Женске парламентарне мреже. Седница је била посвећа представљању „Истраживања о присутности политичарки у медијима у току кампање за ванредне парламентарне изборе 2016. године“, о чему је говорила ауторка истраживања, др Дубравка Валић Недељковић, професорка Медијских студија Филозофског факултета у Новом Саду. У оквиру пројекта „Кандидаткиње 2016“, Новосадска новинарска школа је спровела истраживање о присутности политичарки у медијима у току поменуте кампање. Истраживање је обухватило праћење више од 100 медија и било је засновано на дубокој анализи њихових уређивачких политика, како на националном тако и на локалном нивоу, на јавним сервисима у приватним, електронским и штампаним медијима и на интернет порталима, са фокусом на родну сензибилисаност и извештавање о женама у предизборној кампањи. Како је речено на седници, општи закључак је да су кандидаткиње имале знатно мање медијског простора у односу на своје колеге, чиме је настављен негативан тренд из ранијих кампања да поново није испоштовано ни прво и основно правило које гласи, да у предизборној кампањи без обзира на пол, сви морају бити равноправно заступљени. Ženska parlamentarna mrežaОтвореност ка женама је била исказана само на почетку кампање након чега је њихова улога опадала, а примат су добијали лидери. Такође, како су теме постајале контроверзније то су биле мање шансе да о њима говоре жене. Примера ради, заступљенот жена у финалном делу кампање, у медијима је била мања од 20 посто, а на нивоу јавних медијских сервиса она је износила око 15 одсто, наводи се у истраживању. Иако је поменута кампања донела и неке позитивне помаке, као на пример то да су жене биле носитељке листа у два случаја, жене су и даље биле на периферији политичке сцене. Мониторингом медија у априлу 2016. године, утврђено је да жене и даље, упркос томе што им је законом обезбеђена барем трећина места у парламенту, имају маргиналан положај у оквиру предизборне кампање. Кандидаткиње имају знатно мање медијског простора у односу на своје политичке колеге, а углавном се више пажње посвећује њиховим традиционалним улогама у оквиру приватне сфере него што је случај са кандидатима мушког пола, казала је у разговору са чланицама Мреже, др Дубравка Валић Недељковић. Ženska parlamentarna mrežaУ отвореној и конструктивној анализи истраживања, на седници је наглашено да би кандидаткиње требало да имају и адекватну медијску промоцију, ако се заиста жели да буду препознате као политичке лидерке. За то је неопходно имати консензус како међу политичаркама, тако и унутар политичких странака. Женска парламентарна мрежа подржала је и подржаће иницијативе и напоре за већу присутност политичарки у медијима и пре и током и након изборних кампања, речено је на седници. У поменутом истраживању дате су и одговарајуће препоруке, о којима су чланице Женске парламентарне мреже информисане на својој данашњој седници, а које гласе: Присутност жена у предизборним блоковима у медијима требало би да у великој мери одговара њиховом присуству на кандидатским листама; Када су интервјуисане, жене би требало да говоре о пољу сопствене експертизе, а не да повод њиховог интервјуисања буде искључиво подршка лидеру партије; Медији би требало да у време предизборних кампања објављују портрет-репортаже о кандидаткињама, с обзиром на то да су политичарке и ван кампање подзаступљене у медијима и стога јавност није довољно упозната са њиховим ангажовањем; Ženska parlamentarna mrežaДаље, када за исту област постоје једнако компетентни експерткиња/ кандидаткиња и експерт/кандидат, предност према принципу афирмативне акције треба дати експерткињи/кандидаткињи у одабиру саговорника за интервју или извора информације. Медији би морали да инсистирају на употреби родно осетљивог језика, као и да следе препоруке Међународног конзорцијума за истраживање видљивости жена у медијима. Уз све што је наведено, од посебног значаја је да се саме жене политичарке у својим партијама и међусобним заједничким залагањима изборе за своје интересе, речено је на тематској седници Женске парламентарне мреже.