15. 06. 2017.Уочи одржавања 13. седнице Скупштине АП Војводине заседали скупштински одбори

Odbor za nacionalnu ravnopravnostНови Сад, 15. јун – Уочи одржавања 13. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, заказане за петак 16. јун, у покрајинском парламенту данас је заседало пет скупштинских одбора. 

Одбор за образовање и науку одржао је своју 7. седницу на којој је  утврдио Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду као и Педлог одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду. Одбор је у складу са Пословником, у свом закључку са седнице затражио да се предложени дневни ред наредне седнице покрајинске Скупштине прошири, односно да се у њега уврсте и наведени предлози одлука.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу на својој 9. по реду седници размотрио је и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи.

На својој 5. седници, Одбор за националну равноправност Скупштине Аутономне покрајине Војводине разматрао је и већином гласова прихватио више информација у вези са образовањем на територији АП Војводине, и то:

Информацију о обухвату деце обавезним припремним предшколским програмом, са освртом на инклузивно васпитање и образовање у предшколским установама у школској 2016/2017. години у Аутономној покрајини Војводини, Информацију о уџбеницима на језику и писму националне мањине – националне заједнице, затим, Извештај о спровођењу конкурса за суфинансирање пројеката у области основног и средњег образовања, Информацију о реализацији двојезичне наставе у основним и средњим школама на територији АП Војводине у школској 2016./2017. години, Информацију о спровођењу конкурса за опремање основних и средњих школа и ученичких домова на територији АП Војводине за 2016. годину. Размотрен је и прихваћен Извештај о спровођењу конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини за 2016. годину, као и Информација о упису студената у високе школе струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2016./2017. години, са посебним освртом на образовање припадника националних мањина и Информација о упису студената на факултете Универзитета у Новом Саду, у школској 2016./2017. години, са посебним освртом на образовање припадника националних мањина. Поменуте информације и извештаје припремио је ресорни Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне мањине.

Odbor za nacionalnu ravnopravnostОдбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 10. по реду седницу на којој је размотрио и већином гласова усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, а након тога и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Предлогом покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину, чији је укупан износ 66,1 милијарда динара, овогодишњи покрајински буџет повећан је за око 2,5 милијарде динара. Највећи део средстава након повећања буџета, биће усмерен у капитална улагања у свим деловима Покрајине. Реч је, пре свега, о улагањима у области саобраћајне инфраструктуре, за шта ће бити издвојено око 618 милиона динара. Уз тај износ, 423 милиона динара биће усмерено у инвестиције у области здравства и социјалне заштите. Од тога, 213 милиона је намењено за реконструкцију и обнову здравствених објеката, а 210 милиона за набавку нове опреме. Додатна средства биће издвојена и за улагања у области образовања, па ће у обнову објеката предшколских установа и основних и средњих школа бити усмерено око 320 милиона динара, а још 50 милиона биће издвојено за адаптацију њихових спортских игралишта. Предлог ребаланса покрајинског буџета предвиђа и да се за капиталне инвестиције у области водопривреде и заштите животне средине, додатно усмери 252 милиона динара. Како је речено у образложењу на седници, предлог ребаланса омогућава и да се за већ започету градњу Научно-технолошког парка у Новом Саду усмери 110 милиона, да 112 милиона буде издвојено за наставак реконструкције Народног позоришта у Суботици и да се са 87 милиона динара подржи пројекат „Нови Сад – Европска престоница културе 2021“.

У наставку седнице, Одбор за финансије размотрио је и већином гласова прихватио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, затим, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.

Odbor za propiseОдбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине је на својој 10. седници са становишта усклађености са Статутом и правним системом разматрао једанаест предлога покрајинских скупштинских одлука, предложених за дневни ред наредне седнице покрајинске Скупштине. Након разматрања, Одбор је утврдио да је сваки од предлога покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.

У питању су:Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину,Предлог покрајинске скупштинске одлуке изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о објављивању прописа и других аката као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „ Завод за урбанизам Војводине “ Нови Сад.

Информацији додајмо и да је скупштински Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине данас одржао своју девету по реду седницу у згради локалне самоуправе Града Сомбора. Чланице и чланови Одбора су се у разговору са домаћинима из Града Сомбора упознали са примерима добре праксе у рециклажном центру ЈКП „Чистоћа“ Сомбор као и са пројектом преводнице код Чичова, која је од посебног значаја за овај град. На данашњој седници, Одбор је размотрио и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „ Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.