20. 07. 2017.Одржана седница Одбора за пољопривреду

Odbor za poljoprivreduНови Сад, 20. јул 2017. године - Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 12. по реду седницу. Одбор је на седници донеo Одлуку о именовању члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног водопривредног предузећа “Воде Војводине„ Нови Сад.

Већином гласова, Одбор за пољопривреду је за члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног водопривредног предузећа “Воде Војводине„ Нови Сад, именовао проф. др Владислава Зекића, редовног професора на Пољопривредном факултету у Новом Саду.  

Проф др Зекић је запослен на Департману за економику пољопривреде и социологију села, и то као редован професор на предмету Економика водопривреде. 2011. године, именован је у звање доцента, а од 2016. године је редован професор. Аутор је и коаутор више од 120 научних и стручних радова и публикација. 

Правни основ за именовање члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног водопривредног предузећа „ Воде Војводине“ Нови Сад, садржан је у члану 24. став 2. Закона о јавним предузећима који прописује да директора јавног предузећа чији је оснивач Аутономна покрајина именује надлежни орган одређен Статутом Аутономне покрајине на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса, као и у члану 26. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад, којим је прописано да једног члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа именује Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, што је Одбор на данашњој седници и учинио.