14. 11. 2017.Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Нови Сад, 14. новембар – Чланови Одбора за буџет и финансије Скупштине АП Војводине разматрали су и прихватили на данашњој седници Извештај о извршењу буџета АП Војводине у првих девет месеци ове године.

У Извештају, који је члановима Одбора представила в.д. помоћница покрајинског секретара за финансије Снежана Блашковић, наводи се да су укупни приходи и примања, у периоду јануар – септембар 2017. године, остварени с у износу од 50.955.018.806,08 динара, што је 75,59 процената у односу на планирани обим буџета АП Војводине. Приходи и примања у овом периоду у 2017. години већи су за око 5,117 милијарди динара или за 12,78 одсто у односу на исти период 2016. године. Наглашено је и да је на повећање прихода буџета највише  утицао приход остварен из пореза на добит предузећа и пореза на лична примања. У првих девет месеци ове године, на основу ова два пореза, у буџет АП Војводине уплаћено је за 2,333 милијарде динара више него у 2016. години.

Укупни расходи и издаци буџета АП Војводине у периоду јануар – септембар 2017. године износе 41.275.730.535,99 динара или 61,23 процената и већи су за 2,843 милијарде динара него у истом периоду 2016. године. Највеће повећање расхода евидентирано је код отплате главнице домаћим кредиторима због рефинансирања покрајинског јавног дуга и повећани су трансфери средстава из покрајинског буџета локалним самоуправама.

Пројектовани недоспели дуг, закључно са 30. септембром 2017. године, износио је 7.093.545.487,82 динара.

Чланови Одбора једногласно су прихватили и  Извештај о пословању Гаранцијског фонда АП Војводине за 2016. годину, који су представили покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић и директор Гаранцијског фонда АПВ Ђорђе Раковић. У образложењу извештаја на седници, чланицама и члановима Одбора је предочено да нето добитак Гаранцијског фонда АП Војводине за пословну 2016. годину износи 7.210.000,00 динара. Фонд је у извештајном периоду реализовао активности дефинисане Програмом рада за 2016. годину, кроз одобравање гаранција за кредите намењене подстицајима за пораст запослености, извоза и повећања конкурентности, као и за подршку пољопривреди, женском предузетништву, технолошком развоју и другим приоритетима. Кроз конкурсне активности, у извештајном периоду је поднето 56 захтева за издавање гаранција а одоборено је 54 гаранције.