15. 12. 2017.Članice Ženske parlamentarne mreže Skupštine APV na 5. Nacionalnoj konferenciji ŽPM

Ženska parlamentarna mrežaNovi Sad/Beograd, 15. decembar – Pokrajinske poslanice i članice Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine učestvovale su danas u Beogradu u radu pete Nacionalne konferencije Ženske parlamentarne mreže Narodne skupštine Republike Srbije. 

Na konferenciji, organizovanoj sa ciljem da se predstave rezultati i primeri dobre prakse umrežavanja mehanizama rodne ravnopravnosti, učestvovalo je više od 500 učesnica i učesnika iz svih krajeva Republike Srbije. Prisutni su bili predstavnici državnih i pokrajinskih institucija koje se bave pitanjima ravnopravnosti, predstavnici gradova i opština, lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, međunarodnih organizacija u Srbiji, organizacija civilnog društva i medija.

Ispred Ženske parlamentarne mreže na konferenciji su učestvovale potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Snežana Sedlar, koordinatorka Ženske parlametarne mreže Skupštine AP Vojvodine Ana Tomanova Makanova i članice Izvršnog odbora Mreže Mia Strajin, mr Maja Sedlarević, Zorica Damjanović, mr Svetlana Babić. 

Radni deo konferencije odvijao se kroz četiri tematske radne grupe: „Žene i životna sredina”, „Zdravlje žena”, „Ekonomsko osnaživanje žena sa posebnim osvrtom na segment žene na selu”, i „Od Nacrta do Predloga zakona o rodnoj ravnopravnosti”.

Na kraju pete Nacionalne konferencije Ženske parlamentarne mreže Narodne skupštine Republike Srbije doneti su i odgovarajući zaključci i preporuke u cilju daljeg unapređenja multisektorske saradnje i veće efikasnosti u oblasti rodne ravnopravnosti.