18. 12. 2017.Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredineНови Сад, 18. децембар – На својој 12. по реду седници, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине размотрио је и једногласно усвојио пет предлога покрајинских скупштинских одлука о доношењу просторних планова за подручја посебне намене на територији АП Војводине.

Усвојен је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације. Разлози за доношење Просторног плана проситичу из потребе стварања планског основа за реализацију стратешких пројеката од значаја за Републику Србију, који су у вези са гасификсацијом наведеног простора у обухвату Просторног плана и са стварањем услова за повезивање система гасовода Републике Србије са гасоводним системима суседних држава.

Са истим разлозима, предложен је и усвојен Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сабирна станица Тилва - Бела Црква са елементима детаљне регулације.

На седници су усвојени: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“. Доношењем ових просторних планова на наведеном подручју, омогућиће се одрживо коришћење природних ресурса у складу са принципима одрживог развоја, ускладиће се сви видови коришћења и заштите вода, као и заштите од вода. Такође, обезбедиће се довољне количине воде одговарајућег квалитета, као и њено коришћење у складу са принципима одрживог развоја, речено је на седници.

Такође, у циљу остваривања стратешких приоритета, очувања и заштите, усвојен је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци.