21. 12. 2017.Одржана 17. седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine AP VojvodineНови Сад, 21. децембар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 17 по реду седницу у актуелном сазиву, уједно и последњу у овој календарској години. Седницом су председавали Иштван Пастор, председник покрајинске Скупштине и потпредседници. На усвојеном дневном реду данашње седнице било је 23 тачке о којима су покрајинске посланице и посланици дискутовали и гласали.

 Већином гласова, Скупштина је данас донела Покрајинску скупштинску одлуку о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину. Обим буџета планиран је у износу од 68,6 милијарди динара. Укупан фискални дефицит пројектован је на нивоу од 3,7 милијарди динара, што је мање од шест одсто од укупних прихода и биће покривен из сопствених средстава, односно из пренетих расположивих средстава.

У образложењу на седници, речено је да је главна карактеристика структуре буџета што је близу 40 процената од укупних буџетских средстава намењено економском развоју, а да при томе није угрожено финансирање других сегмената у којима АП Војводина има надлежности. У покрајинском буџету за 2018. годину планирана су повећања за капитална улагања и обезбеђена су средства за неке од нових пројеката који имају развојни карактер.

У наставку седнице, донета је Покрајинска скупштинска одлука о кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, као и пет покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде, водопривреде и шумарства. Изгласане су: Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину,

Sednica Skupštine AP VojvodineПокрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, затим,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години и

Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години.

На седници је речено да је за пољопривреду и сродне делатности у буџету за 2018. годину предвиђено око седам милијарди динара. Наведеним покрајинским скупштинским одлукама обезбедиће се наставак мера подршке домаћем аграру. У фокусу ће бити мала и средња пољопривредна газдинства и предузећа са циљем њиховог опстанка на тржишту. У том смислу, специјализоваће се и одређени конкурси за доделу подстицајних средстава а биће доступна и средства из програма „ИПАРД“, која ће надоместити финансијски недостатак који је у односу на тражњу увек присутан када је у питању пољопривреда.  

Скупштина Аутономне покрајине Војводине је на својој 17. седници донела и пет покрајинских скупштинских одлука о доношењу просторних планова за подручја посебне намене на територији Покрајине. У питању су: Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације,

Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема,

Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“,

Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сабирна станица Тилва - Бела Црква са елементима детаљне регулације и Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци.

Sednica Skupštine AP VojvodineДоношењем ових просторних планова на наведеним подручјима, ствара се плански основ за реализацију стратешких приоритета од значаја за Републику Србију и АП Војводину, као и за заштиту, очување и одрживо коришћење природних и културних добара и ресурса у складу са принципима одрживог развоја.

У наставку заседања, донете су Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Скупштина АП Војводине је на 17. седници размотрила Предлог меморандума о разумевању између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Регије Ломбардија (Република Италија) и донела следеће закључке:

  • Закључује се Меморандум о разумевању између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Регије Ломбардија (Република Италија);
  • Овлашћује се Игор Мировић, председник Покрајинске владе, да у име Аутономне покрајине Војводине, потпише Меморандум о разумевању између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Регије Ломбардија (Република Италија).

На крају заседања, покрајинска Скупштина донела је осам одлука у вези са разрешењима и именовањима чланова савета факултета. Донете су: Одлука о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду,

Одлука о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду,

Одлука о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору, 

Одлука о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору,

Одлука о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду,

Одлука о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду,

Одлука о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду,

Одлука о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду.