06. 03. 2018.Одржана 18. седница Скупштине АП Војводине

Нови Сад, 06. март – Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 18. седницу. На почетку заседања, Скупштина је констатовала оставку Мирослава Штаткића, на функцију покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Већином гласова, Скупштина Аутономне покрајине Војводине је за новог покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама изабрала Драгану Милошевић из Новог Сада. Након избора, Драгана Милошевић је положила заклетву пред Скупштином.

Драгана Милошевић је рођена 15. марта 1983. године у Новом Саду и по образовању је дипломирани музичар - виолиниста. Основну школу „Прва војвођанска бригада“ и средњу музичку школу „Исидор Бајић“ завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Ирине Јавшили. Запослена је као музички извођач - виолинисткиња у оркестру Опере Српског народног позоришта. У политичкој каријери била је у два мандата одборница у Скупштини града Новог Сада, и посланица у два мандата у Скупштини АП Војводине. Sednica Skupštine AP Vojvodine

У наставку, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о објављивању прописа и других аката. На седници су денете три покрајинске скупштинске одлуке о изради просторних планова за подручја посебне намене на територији АП Војводине, са елементима детаљне регулације.

Покрајинска скупштинска одлука о изради Посторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог - Беочин са елементима детаљне регулације, са циљем да се створи плански основ за изградњу новог транспортног гасовода и да се обезбеди стабилно снабдевање гасом потрошача на подручју Петроварадина, Сремске Каменице, Сремских Карловаца и насеља у општини Беочин.

Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема. Израдом тог Просторног плана биће обухваћене локалне самоуправе Рума, Пећинци, Сремска Митровица, Шид и Ириг. Циљ је заштита слива реке Саве, заштита изворишта за водоснабдевање, као и заштита животне средине у наведеном подручју.

Sednica Skupštine AP VojvodineПокрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак - „Летенка“ са елементима детаљне регулације. Овај Просторни план обухватиће више катастарских општина у општинама Беочин, Ириг и у Сремској Митровици. Изградња гасовода на наведеном подручју ће допринети просторној и енергетској интеграцији општине Ириг у енергетски систем Републике Србије, редовном и безбедном снабдевању гасом потрошача, као и снабдевању туристичког локалитета „Летенка“, чиме се у енергетском смислу подиже стандард функционисања овог туристичког локалитета.

На својој 18. седници, Скупштина Аутономне покрајине Војводине донела је девет покрајинских скупштинских одлука о увођењу посебних програма у области здравствене заштите, као и једну  покрајинску скупштинску одлуку из области јавног здравља на територији АП Војводине, у 2018. години. Наиме, поред постојећих шест програма који се настављају и у овој години, као што су, између осталих, програм раног лечења компликације шећерне болести на очима, неонаталног скрининга на цистичну фиброзу, вантелесне оплодње, лечење обољења штитне жлезде, уведени су и нови програми. То су: програм савременог терапијског и дијагностичког метода у лечења инсулта, мултипле склерозе, амиотрофичне латералне склерозе, болести моторног неурона, терапорезистентног депресивног поремећаја и неуропатског бола, затим програм телемедицине у лечењу исхемијској можданог удара, програм раног препознавања броја менталних поремећаја развојног доба, као и поновно увођење унапређеног програма контроле крвног притиска и срчаног ритма код хипертензивних трудница.

Sednica Skupštine AP VojvodineУ том погледу, на седници су једногласно донете: Покрајинска скупштинска одлука о Програму увођења транскранијалне магнетне стимулације – као савременог терапијског и дијагностичког метода – у клиничку праксу у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине војводине за 2018. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређења лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплатационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину, затим, 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму телемедицине у лечењу исхемијског можданог удара у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте желзде у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину, као и

Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини.

Покрајинска Скупштина је на данашњој седници размотрила Предлог меморандума о сарадњи између Устечког региона (Чешка Република) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и донела следеће закључке које је предложила Покрајинска влада, а који гласе: 

• Закључује се Меморандум о сарадњи између Устечког региона (Чешка Република) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија).

• Овлашћује се Игор Мировић, председник Покрајинске владе, да у име Аутономне покрајине Војводине потпише Меморандум о сарадњи између Устечког региона (Чешка Република) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија).

Скупштина је разматрала и усвојила Извештај о остваривању Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за 2015. и 2016. годину.

На крају седнице су донете: Одлука о разрешењу члана Управног одбора Педагошког завода Војводине и Одлука о именовању члана Управног одбора Педагошког завода Војводине.