07. 03. 2018.Ženska parlamentarna mreža na svečanoj sednici Skupštine opštine Bečej

Ženska parlamentarna mrežaBečej/Novi Sad, 7. mart - Predstavnice Ženske parlamentarne mreže Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, zajedno sa predstavnicama Ženske odborničke mreže Skupštine Grada Novog Sada, prisustvovale su svečanoj sednici Skupštine opštine Bečej. Sednica je upriličena u susret obeležavanju Međunarodnog dana žena, sa ciljem da se Ženskoj odborničkoj mreži u Bečeju pruži podrška u radu i da im se predstave ciljevi, aktivnosti i prenesu iskustva u radu ženskih mreža na nivou Pokrajine i Grada Novog Sada.

Pokrajinske poslanice, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže, Lenka Erdelj i članica te mreže, Branislava Jeftić, naglasile su da je cilj Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine da pomogne da se u svih 45 opština u Vojvodini formiraju ženske odborničke mreže i da se uspostavi što čvršća saradnja između lokalnih, pokrajinskih i republičkih mehanizama rodne ravnopravnosti. U fokusu rada Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine tokom 2018. godine biće upravo nastavak jačanja saradnje sa institucionalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost, lokalnim samoupravama i zdravstvenim institucijama.

Ženska parlamentarna mrežaPredstavnice Ženske odborničke mreže u Skupštini Grada Novog Sada, takođe su upoznale koleginice iz Bečeja sa svojim aktivnostima, naglašavajući da je važno da se što više mladih ljudi informiše i upozna sa načelima rodne ravnopravnosti, sa problemima žena u vezi sa zdravstvenom zaštitom, porodičnim  nasiljem i drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja.

Sa koleginicama iz Bečeja, razgovarano je i o mogućnostima saradnje, umrežavanja i zajedničkog delovanja, što su neki od prioriteta u radu Ženske parlamentarne mreže Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Prvi korak na tom planu jeste poziv članicama Ženske odborničke mreže iz Bečeja, upućen od strane Lenke Erdelj i Branislave Jeftić, da 20. marta ove godine, u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, prisustvuju konferenciji pod nazivom „ Zdravlje žena i institucionalna podrška unapređenju zdravlja žena.  

Prihvatajući poziv i zahvaljujući se gošćama, koordinatorka Ženske odborničke mreže u opštini Bečej Eržebet Kinka, navela je da su iskustva Ženske parlamentarne mreže od izuzetnog značaja za definisanje budućih ciljeva i aktivnosti Mreže u bečejskoj Skupštini. Primarni cilj Ženske odborničke mreže u Skupštini opštine Bečej jeste povećanje nivoa informisanosti, edukacije i prevencije u vezi sa problemima žena. Ženska parlamentarna mrežaOno što predstoji jeste donošenje Poslovnika o radu Mreže i podrška Radnoj grupi za rodnu ravnopravnost u opštini Bečej, koja u narednom periodu treba da predstavi Lokalni akcioni plan. Ženska odbornička mreža u Skupštini opštine Bečej osnovana je sredinom decembra prošle godine.