03. 05. 2018.Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Нови Сад, 3. мај - Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине је на својој 14. седници разматрао Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“, код Зрењанина.

Разлози за доношење просторног плана за Окањ бару, која је републичком уредбом проглашена специјалним резерватом природе, као и за Русанду, која је покрајинском уредбом проглашена за парк природе, проистичу из стратешких приоритета у области заштите, уређења и унапређења ових природних добара у којима се налазе станишта заштићених, чак и посебно заштићених биљних и животињских врста, речено је у образложењу. Након разматрања, Одбор је на седници прихватио оба наведена предлога и предлаже Скупштини да размотри предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.