04. 05. 2018.Одржана седница Одбора за равноправност полова

Odbor za ravnopravnost polovaНови Сад, 4. мај - Одбор за равноправност полова Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 14. седници, разматрао је Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2017. годину. У уводном образложењу извештаја, на седници је речено да је Покрајински завод за равноправност полова прошле године у потпуности реализовао своје планиране програмске активности, дефинисане Финансијским планом и Програмом рада за 2017. годину. Између осталог, промотивне активности Завода реализоване су кроз различите програме у циљу пружања подршке мерама заштите од насиља, путем информисања јавности, јавних наступа, одржавања јавних трибина и кампања, затим, кроз реализацију програма подршке женском активизму, едукативним програмима и издавачком делатношћу Завода. Такође, Завод је у свом раду акценат ставио и на подстицај сарадње са локалним самоуправама, посебно у мањим срединама, у циљу боље информисаности жена. Добра сарадња остварена је и са свим другим механизмима родне равноправности, речено је на седници. Након разматрања, Одбор је већином гласова прихватио Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2017. годину.