25. 05. 2018.Одржана седница Одбора за образовање и науку

Odbor za nauku i obrazovanjeНови Сад, 25. мај - Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржао је своју 13. седницу у актуелном сазиву. Одбор је на седници разматрао и прихватио Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период јануар - децембар 2017. године.

Чланице и чланови Одбора разматрали су и усвојили осам информација из области образовања, а подржали су и закључке које је Покрајинска влада донела у вези са тим информацијама. Ради се о редовним годишњим информацијама у вези са праћењем стања око уписа ученика у основне и средње школе у АП Војводини, образовањем на језицима националних заједница, реализацијом двојезичне наставе, пријемом ученика у ученичке домове и уписом студената на високошколске установе чији је оснивач АП Војводина. Информације припрема Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.      

Размотрене су и усвојене: Информација о упису студената на факултете Универзитета у Новом Саду у школској 2017/2018. години са закључцима, Информација о упису студената у високе школе струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у школској 2017/2018. години са посебним освртом на образовање припадника националних мањина са закључцима, затим, Информација о пријему студената у студентске центре на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2017/2018. години са закључцима.

Odbor za nauku i obrazovanjeДаље, размотрене су и усвојене: Информација о средњем образовању и васпитању ученика са посебним освртом на образовање на језицима националних мањина - националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у школској 2017/2018. години са закључцима, Информација о пријему ученика у домове ученика на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2017/2018. години са закључцима, Информација о образовању одраслих на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2017/2018. години са закључцима, Информација о основном образовању и васпитању ученика с посебним освртом на образовање на језицима националних мањина - националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у школској 2017/2018. години са закључцима, као и Информација о реализацији двојезичке наставе у основним и средњим школама на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2017/2018. години са закључцима Покрајинске владе.

Odbor za nauku i obrazovanjeИзмеђу осталог, на седници је констатовано да је и ове школске године, на подручју аутономне покрајине настављен вишегодишњи тренд смањивања укупног броја уписаних ученика и студената, што се пре свега доводи у везу са актуелном демографском сликом.      

Одбор је на данашњој седници утврдио Предлог одлуке о именовању члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду и упиутио га Скупштини на даљу процедуру.