29. 06. 2018.Пастор на обележавању 40. годишњице Геронтолошког центра у Суботици

– Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор присуствовао је данас свечаном обележавању 40. годишњице Геронтолошког центра у Суботици. 

Према речима директора Геронтолошког центра Суботица др Ненада Иванишевића сваки од облика бриге о инвалидним, оболелим, остарелим корисницима услуга Геронтолошког центра осмишљен је са циљем да пружи потребну подршку и заштиту, медицинску негу, културно, забавно, рекреативне и друге садржаје.

Највећа и најзначајнија социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих и старих лица, Геронтолошки центар Суботица, основан је 1978. године, интеграцијом Центра за кућну негу, Дома за одрасла лица, Дома за негу и објекта "Дудова Шума". 

Геронтолошки центар своју делатност реализује кроз облике ванинституционалне и институционалне заштите, путем отворена заштите (геронтолошки клубови и служба за кућну негу и помоћ у кући), обезбеђивања одређених услуга станарима објекта "Заштићено становање", као и кроз институционалну заштиту, смештајем у Дом "Дудова шума“, Дом за негу и Дом за одрасла лица.

Свечаности је просуствовао и покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић.