26. 07. 2018.Представљен пројекат прекограничне сарадње на ревитализацији Бегеја

Нови Сад, 26. јул - Министарка за европске интеграције у Влади Републике Србије Јадранка Јоксимовић и потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић отворили су данас у Скупштини АП Војводине конференцију на којој је представљен пројекат „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“.

Овај стратешки пројекат, вредан 13,85 милиона евра, од чега је донација ЕУ 11,77 милиона евра, финансира се из Interreg – IPA Програма прекограничне сарадње Србије са Румунијом.

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић изјавио је да је развој прекограничне сарадње важан сегмент политике Покрајинске владе, јер су прекогранични пројекти значајан инструмент којим се доприноси остварењу убрзаног привредног развоја АП Војводине, што је приоритетни циљ Покрајинске владе.

„Чињеница да ће, по завршетку овог пројекта, водоток Бегеја, после више од 60 година, поново бити плован и да ћемо имати реконструисане преводнице у Српском Итебеју и Клеку, пристаниште и сидриште у Зрењанину, као и бициклистичку стазу у дужини од 40 километара од Зрењанина до границе са Румунијом. То је од изузетног значаја за успостављање и развој одрживог прекограничног транспорта воденим путем и, најзад, за развој туризма – пре свега оног наутичког за који Војводина има изузетне предуслове – али и других комплементарних привредних грана“, изјавио је Милићевић.

Потпредседник Милићевић је истакао да је Покрајинска влада у последње две године обезбедила средства за реализацију 21 пројекта прекограничне сарадње, у укупној вредности од 45 милиона евра, те да ће у наредном периоду радити на томе да број пројеката из финансираних из европских фондова буде већи, што је значајно, како је нагласио, за грађане Србије и локалне самоуправе у којима се пројекти реализују.

Министар Јадранка Јоксимовић је изјавила да су овакви пројекти, финансирани бесповратним средствима ЕУ доприносе одрживом развоју и томе да сваки грађанин у Србији осети напредак у квалитету живота, што је прави начин за разумевање зашто је Србија у процесу европских интеграција. Она је додала да у свакој локалној самоуправи у Србији постоје неискоришћени потенцијали, које треба препознати и дефинисати у пројекте за које се могу обезбедити средства из фондова Европске уније.

„Са Румунијом од 2014. до 2020. године имамо чак 88 милиона евра бесповратно, за пројекте у пограничним областима. Пројекат поновног оспособљавања Бегеја да буде део потенцијала за одрживи развој овог дела Војводине један је од два стратешка пројекта. Верујемо да ће Бегеј у наредне четири године поново бити пловна река, која ће по еколошки прихватљивим стандардима бити транспортна река која даје могућност повезивања људи и за развој одрживог еко-туризма и отварање нових радних места“, изјавила је Јадранка Јоксимовић.

На овом пројекту ревитализације Бегеја, реке која извире у Румунији а улива се у Тису код Титела, учествују, као партнери, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Жупанијски савет румунског Тимиша и Администрација речног басена Банат из Румуније.

Конференцији су присуствовали и потпредседници Скупштине АП Војводине Снежна Седлар и Душан Јаковљев.