17. 09. 2018.Саопштење са седница одбора Скупштине АП Војводине

Odbor za budžet i finansijeНови Сад, 17. септембар – Уочи одржавања 24. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, заказане за уторак 18. септембар, данас су у покрајинском парламенру одржане седнице три скупштинска одбора.

На својој 20. седници, Одбор за буџет и финансије размотрио је и усвојио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину у периоду јануар - јун 2018. године. Укупно пројектован обим буџета за 2018. годину износи 73,111 милијарди динара. Остварени приходи и примања буџета у првој половини ове године са пренетим неутрошеним средствима, износе 38,126 милијарди динара или 52,15 одсто од укупно пројектованог буџета. Расходи и издаци буџета су извршени у износу од 28,073 милијарде динара или 38,40 одсто од планираних 73,111 милијарди динара. Планирани буџетски дефицит за 2018. годину износи 6,322 милијарде динара, а остварен је буџетски суфицит у износу од 4,643 милијарде динара, наведено је у извештају.

На данашњој седници, Одбор за буџет и финансије размотрио је и усвојио три извештаја и то: Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2017. годину, Годишњи извештај о пословању за 2017. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин и Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2017. годину.

На својој 8. седници, Одбор за привреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине размотрио је и прихвтио Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2017. годину. 

Odbor za propiseОдбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је данас своју 17. седницу. Одбор је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом разматрао: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском антикорупцијском плану, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017 - 2021. године,

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине. Одбор је мишљења да је сваки од наведених предлога у складу са покрајинским Статутом и правним системом земље.