12. 10. 2018.Sekretari Banjac i Radin najavili „Prvu godišnju konferenciju lokalnih skupština“

Novi Sad, 12. oktobar – U saradnji Skupštine AP Vojvodine i Grada Novog Sada, uz partnerstvo Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i podršku Vlade Švajcarske,  u Skupštini AP Vojvodine će se 18. i 19. oktobra održati „Prva godišnja konferencija lokalnih skupština“, najavili su danas generalni sekretar Skupštine APV Nikola Banjac i sekretar Skupštine Grada Novog Sada Marko Radin.

Generalni sekretar Skupštine APV Nikola Banjac istakao je da ova konferencija odraz odlične saradnje i jedinstva Skupštine APV i Grada Novog Sada, kao i svih ostalih centralnih i lokalnih institucija.  

„Na predstojećoj konferenciji će se razvijati misao i raspravljati o temama od lokalnog do globalnog značaja. Naš cilj je da jačamo kapacitete rada institucija i stručnih službi, kao i da promovišemo participaciju građana u njihovom radu. Takođe, uz pomoć naših partnera iz UNDP i Vlade Švajcarske, želimo da se uključimo u globalne procese promocije Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN), pre svega razvoju Cilja 16., a to su mir, pravda i snažne institucije“, istakao je sekretar Banjac. 

On je naglasio da, sa velikim zadovoljstvom, može da najavi da će u okviru ove konferencije, Skupština APV dobiti donaciju u opremi od UNDP i Vlade Švajcarske, vrednu više od 20 hiljada dolara, kojom će se značajno modernizovati jedna od skupštinskih sala i unaprediti rad.

Sekretar Skupštine Grada Novog Sada Marko Radin ocenio je predstojeću Prvu godišnju konferenciju lokalnih skupština kao važnu u povezivanju i udruživanju lokalnih parlamenata.

„Prošle godine je održana konferencija posvećena digitalizaciji rada lokalnih skupština, a ove godine se organizuje Prva godišnja konferencija lokalnih skupština, stručni skup na kojem ćemo puno pažnje posvetiti podizanju kapaciteta stručnih službi skupština“, istakao je Radin.

On je kazao da su Grad Novi Sad i Skupština AP Vojvodine, kroz saradnju sa donatorima konferencije Vladom Švajvarske i Programom za razvoj Ujedinjenih nacija,  prepoznali važnost i ulogu lokalnih skupština za sve građane na lokalnom nivou.

Prema njegovim rečima, program konferencije je podeljen u četiri panela. Prvi panel će se baviti značajem i ulogom lokalnih skupština za građane, tema drugog panela je izmena Zakona o lokalnoj samoupravi, treći je vezan za ciljeve održivog razvoja i poslednji panel je posvećen podizanju kapaciteta digitalnih sistema u parlamentima.

Sekretari Banjac i Radin zahvalili su se gradonačelniku Grada Novog Sada Milošu Vučeviću i predsedniku Skupštine APV Ištvanu Pastoru što su, prepoznavajući važnost ovakvih događaja, svesrdno podržali održavanje ove značajne konferencije.