18. 10. 2018.U Skupštini APV počela Prva godišnja konferencija lokalnih skupština Srbije

Novi Sad, 18. oktobar – U organizaciji Skupštine AP Vojvodine i Grada Novog Sada, u saradnji sa projektom „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine-druga faza“, koju finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u Skupštini APV danas je svečano otvorena Prva godišnja konferencija lokalnih skupština Srbije. 

Otvarajući konferenciju, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica istakao je da su Skupština APV i Grad Novi Sad, u saradnji sa kancelarijom UNDP-a i uz finansijsku pomoć Vlade Švajcarske, organizovali ovu konferenciju kako bi skupštinama na sva tri nivoa vlasti u Srbiji približili nove, napredne mogućnosti i ideje za rad, prateći usvojene Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN).

„Ciljevi Održivog razvoja UN-Agenda 2030, su globalni, ali je put njihovog ostvarenja u svakoj zemlji drugačiji. Republika Srbija je, kao jedna od prvih zemalja, već u decembru 2015. godine formirala Međuresornu radnu grupu za sprovođenje Agende 2030. Sprovođenje tih postavljenih ciljeva je zajednički posao za sve nas, a siguran sam da ćemo u naredna dva dana, u okviru ove konferencije, razgovarati, razmenjivati ideje i pronalaziti rešenja za implementaciju, pre svega, Cilja 16, a to su mir, pravda i snažne institucije“, istakao je potpredsednik Zobenica. On je naglasio da je Skupština APV u procesu digitalizacije svog rada i promene zastarelog sistema za elektronsko glasanje.

„Na uvođenju sistema E-parlamenta zajednički radimo sa Kancelarijom za informacione tehnologije i E-upravu Vlade Republike Srbije i kancelarijom UNDP-a u Beogradu. U tome imamo veliku podršku predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić i na njenu inicijativu naši predstavnici učestvuju u radu Koordinacionog saveta Vlade Republike Srbije za elektronsku upravu. Siguran sam da ćemo u ovom mandatu na taj način omogućiti da poslanici Skupštine APV ubuduće rade na jedan moderen način“, istakao je Zobenica. On je dodao da se zajednički radi na jačanju državnih institucija i na taj način uključuje u četvrtu industrijsku revoluciju, koju u Srbiji promoviše i na njoj intenzivno radi Vlada Republike Srbije.

„Četvrta industrijska revolucija daje čitav niz mogućnosti, tako da oni koji nisu bili pobednici prethodnih industrijskih revolucija imaju jedinstvenu šansu da u ovom novom, savremenom svetu budu pobednici. Tako je na primer digitalizacijom državne uprave u Srbiji, do danas izvršeno više od 550 hiljada „on-lajn“ usluga, čime je građanima ušteđeno više od 500 hiljada sati čekanja na šalterima“, naveo je Zobenica i izrazio veliku zahvalnost Kancelariji UNDP-a u Beogradu, Vladi Švajcarske i Kancelariji za IT i E-upravu Vlade Republike Srbije, što su prepoznali potencijale u Skupštini AP Vojvodine i izraženoj nameri da se i dalje zajednički radi na implementaciji sistema e-parlament i na osnaživanju državnih institucija. 

Na otvaranju konferencije prisutne su pozdravili i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije Veroljub Arsić, potpredsednik Vlade AP Vojvodine Đorđe Milićević, ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije Branko Ružić, predstavnica Vlade Švajcarske, načelnica sektora za demokratsko upravljanje Saša Miler i v.d. Stalnog predstavnika Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Steliana Nedera.

"Novi Sad je počastvovan što je domaćin i suorganizator ovog događaja, čiji je opšti cilj unapređivanje rada lokalnih parlamenata i njihova bolja korespondencija, posebno zato što su oni uvek prva adresa građanima i nose visok nivo sprovođenja odluka, ne samo sa lokalnog nego i sa centralnog nivoa", rekao je na otvaranju gradonačelnik Vučević i naglasio da će dve trećine mera koje treba da se realizuju u procesu evrointegracija biti sprovođene na lokalnom nivou, te da gradovi i opštine za to moraju biti adekvatno pripremljeni.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da je to ministarstvo uvažavalo parametre četvrte industrijske revolucije, digitalizacije i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, radeći na izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

"Doveli smo do toga da sprovođenje javne rasprave u postupku priprema odluke o investicionom delu budžeta postane imeprativna norma, a sada je zakonom propisano unapređivanje procesa komunikacije sa zainteresovanom javnošću", kazao je Ružić.

Predstavnica Vlade Švajcarske, načelnica sektora za demokratsko upravljanje Saša Miler govorila je o važnosti uvođenja javnih slušanja u praksu lokalnih skupština, ističući njihov dvostruki značaj: Pored povećanja transparentnosti rada parlamenata, javna slušanja omogućavaju građanima da iznesu svoje probleme i ukažu na svoje potrebe, doprinoseći time donošenju boljih odluka na lokalnom nivou. Veliki značaj parlamenata ogleda se u tome što oni mogu da opredeljuju budžetska sredstva, stvaraju neophodne pravne okvire i pozivaju izvršnu vlast na odgovornost, dodala je Saša Miler.

Steliana Nedera, v.d. stalne predstavnice UNDP-a, napomenula je da je uloga UNDP-a da poveže aktere, obezbedi inovativna rešenja i tehnologije, i da, zajedno sa nacionalnim i lokalnim partnerima, stvori bolje uslove života za sve, ne zaboravljajući nijednog pojedinca i ne isključujući nikog iz razvoja i napretka, što je u suštini razvojne agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja. Napredak ka ostvarenju Ciljeva, evropske integracije i dostizanje nacionalnih razvojnih prioriteta su neodvojivi procesi, dodala je Nedera.

Svečanom otvaranju Konferencije prisustvovali su i potpredsednici Skupštine AP Vojvodine Snežana Sedlar, Aleksandra Đanković, Dušan Jakovljev i Miroslav Vasin. 

Na prvoj godišnjoj konferenciji lokalnih skupština Srbije učestvuju predstavnici preko 100 skupština opština i gradova Republike Srbije. Cilj održavanja je da se utvrde modaliteti saradnje i razmene iskustva, u svetlu donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Takođe, ova konferencija uspostaviće platformu za saradnju i razmenu iskustva između skupština opština i gradova, uz promociju principa javnosti u radu i odgovornog upravljanja. Posebni paneli biće posvećeni promociji Ciljeva održivog razvoja UN.