18. 10. 2018.Jačanje kapaciteta i modernizacija rada lokalnih parlamenata

Novi Sad, 18. oktobar - U okviru Prve godišnje konferencije lokalnih skupština Srbije, koja je danas počela u Skupštini AP Vojvodine, održana su dva stručna panela sa ciljem da se sagledaju mogućnosti podizanja kapaciteta i modernizacije rada lokalnih parlamenata kao i jačanja participacije građana u njihovom radu.

Prvi panel kojim je moderirao Nikola Banjac, generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine, bavio se značajem i ulogom lokalnih skupština za građane, kao i uključivanjem javnosti u rad i u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

Pored generalnog sekretara pokrajinskog parlamenta Nikole Banjca, na panelu, prisutnima su se obratili i Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine Grada Beograda, Zdravko Jelušić, predsednik Skupštine Grada Novog Sada, Tigran Kiš, predsednik Skupštine Grada Pančeva i Zlatija Miličić, predsednica Skupštine opštine Osečina.

Panel je od strane učesnika okarakterisan kao odlična prilika da predstavnici lokalnih skupština razmene iskustva. Posebna pažnja bila je posvećena pozitivnim promenama po pitanju javnosti u radu skupština na lokalnom nivou, sa ciljem da se uspostavi što efikasnija informisanost i dvosmerna komunikacija sa građanima.

Slaba informisanost građana o odlukama koje donose lokalni parlamenti istaknuta je kao jedan od velikih problema, jer se često dešava da građani, posebno osetljive grupe stanovništva, ne znaju za neka svoja prava ili za njih saznaju veoma kasno. Da bi se građani osećali sigurno oni moraju na najbrži i najbezbedniji način da dođu do potrebnih informacija. Kako je naglašeno, druga važna stvar na kojoj se mora permanentno raditi jeste da građani budu aktivnije uključeni u procese donošenja odluka na lokalu, a postoje različiti načini da se to podstakne. Treća stvar je neophodnost rada na povratku poverenja građana u institucije, rečeno je na skupu.

Pomenuti procesi uključuju i primenu i uticaj digitalnih platformi i inovacija na lokalne parlamente, o čemu je takođe bilo reči na panelu.

Drugi današnji panel bio je posvećen izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i njegovim značajem za rad skupština gradova i opština. Predstavljene su novine u propisima koje uvode nove pravne alate radi jačanja nadzorne uloge skupština na lokalnom nivou, kao i novu parlamentarnu praksu koja se odnosi na javna slušanja i postupak javne rasprave.

 U okviru drugog panela, kojim je moderirao sekretar Skupštine Grada Novog Sada Marko Radin, učesnici su se upoznali sa Izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i njihovom značaju sa rad skupština gradova i opština.

Pomoćnik ministra za lokalnu samoupravu Saša Mogić naglasio je da su lokalni parlamenti i nadležno Ministarstvo na zajedničkom, važnom poslu kako bi modernizovali i unapredili rad, ojačali poverenje građana i novim mehanizmima ih više zaineteresovali za aktivno partnerstvo. Predstavnica Ustavnog suda Republike Srbije Mirjana Radaković učesnike je detaljnije upoznala sa novinama vezanim za uvođenje u rad instituta „javnog slušanja“.

 U nastavku konferencije, u petak, 19. oktobra, biće održani paneli u vezi sa ciljevima održivog razvoja, odnosno značajem koji lokalne skupštine imaju za ostvarivanje i praćenje sprovođenja Ciljeva održivog razvoja, kao i sa podizanjem kapaciteta digitalnih sistema u lokalnim parlamentima.