09. 11. 2018.Информација са одржаних седница скупштинских одбора

Sednice odbora Skupštine AP VojvodineНови Сад, 9. новембар – Уочи одржавања 26. седнице Скупштине АП Војводине заказане за среду, 14. новембар, данас су у покрајинском парламенту заседала четири скупштинска одбора. На својој 23. седници, Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, размотрио је и прихватио Годишњи извештај о пословању“ЈВП“ Воде Војводине“ Нови Сад за 2017. годину.

У образложењу извештаја је речено да је “ЈВП“ Воде Војводине“ у прилично сложеним околностима успело да реализује планиране пословне активности на заштити водних токова и одржавању водопривредног система. У извештају је наведено да је седамдесет одсто утрошених средстава у извештајном периоду, искоришћено за инвестиције и улагања, као и да су започете важне инвестиције из приоритетних пројеката, као и из ИПА програма.      

На својој 22. седници, Одбор за прописе је утврдио Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине АП Војводине и  доставио га Скупштини на разматрање и доношење. Одбор је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом на седници размотрио и Педлог покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања. Тим документом се предлаже да се установи Награда АП Војводине „Михајло Пупин“, као највише признање које се додељује појединцу за дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне резултате у свим областима стваралаштва, чиме је дат трајан допринос развоју АП Војводине.

Предложено је и да се установе покрајинска признања за значајна остварења, и то: у области културе - Признање „Ференц Фехер“, уметности - Признање „Павле Јовановић“, образовања - Признање „Ђорђе Натошевић“, науке - Признање „Милутин Миланковић“, привреде - Признање „Лазар Дунђерски“, спорта - Признање „Момчило Тапавица“, у области људских и мањинских права - Признање „Људевит Мичатек“ и у области равноправности полова - Признање „Милица Томић“.

Одлуку о додели Покрајинске награде и признања доноси Комисија за доделу Покрајинске награде и покрајинских признања. Покрајинска награда и признања додељују се поводом датума од покрајинског значаја, и то: Дана присаједињења Војводине Краљевини Србији (25. новембар), дана обележавања Мајске скупштине (15. мај) и Међународног дана људских права (10. децембар).

На седници је размотрен Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за културу Војводине. Тим изменама предлаже се да Завод за културу Војводине промени назив и настави са радом као Културни центар Војводине „Милош Црњански”. Оснивач Културног центра је АП Војводина, а оснивачка права врши Покрајинска влада.

Такође, разматран је и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Караш – Нера“. Одбор за прописе је мишљења да је сваки од поменутих предлога у складу са покрајинским Статутом и правним системом земље.

Sednice odbora Skupštine AP VojvodineОдбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 17. седници, размотрио је и једногласно усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Караш-Нера“. У образложењу предлога, на седници је речено да је поменути предлог заједнички интерес Републичке и Покрајинске владе на територији АП Војводине. Обор у свом извештају са седнице, предлаже Скупштини да размотри поменути предлог и донесе покрајинску скупштинску одлуку.

На својој 9. седници, Одбор за привреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, размотрио је и усвојио Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар - 31. децембар 2017. године.