17. 12. 2018.Завршна конференција пројекта ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ

Нови Сад, 17. дeцембар - Само прошле године у Србији је убијено 26 жена, а од почетка ове године ове године чак 30 жена биле су жртве насиља. Према подацима Министарства унутрашњих послова Републике Србије, за првих шест месеци ове године, насилницима је изречено 14.218 хитних мера, од чега је 4.282 мере привременог удаљења учиниоца из заједничког боравка, док је у 9.936 случајева изречена мера привремене забране учиниоцу да контактира жртву насиља и прилази јој. 

Покрајински секретаријат за здравство је током претходне три године спровео пројекат „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ - Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АП Војводини“, који подржава Поверенички фонд Уједињених нација за подршку акцијама елиминисања насиља према женама.

На завршној конференцији која је одржана у Скупштини Војводине, покрајински секретар за здравство Доц. др Зоран Гојковић истакао је да је најзначајнији допринос овог пројекта оснивање седам Центара за жртве сексуалног насиља у седам градова у Војводини. 

Центри су смештени у општим болницама у Суботици, Сомбору, Зрењанину, Вршцу, Кикинди и Сремској Митровици, као и Новом Саду, на Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине. Сви центри опремљени су неопходном опремом, а око 3000 представника здравственог сектора, пружаоца психосоцијалне подршке, правосуђа и полиције обучени су, како да поступају са жртвама сексуалног насиља. 

Говорећи о чињеници да друштво генерално клизи у правац у коме има много више насиља него што је то био пре случај, посебно кад се ради о сфери родно заснованог насиља, председник Скупштине Војводине Иштван Пастор истакао је да једини одговор на ту појаву мора бити институционалног карактера, као и да данашња конференција представља институционални одговор и корак даље у ставарању мреже пружања подршке и помоћи жртвама. Зато је за решење овог проблема, како је рекао председник Пастор, неопходан заједнички рад социјалних и здравствених установа, тужилаштва, полиције и медија.

Овакав модел Центра за жртве сексуалног насиља јединствен је и применљив, не само у Србији, него и у региону јер ставља жене, жртве сексуалног, родно заснованог насиља у центар пажње. 

Од оснивања центара помоћ и подршку затражило је 95 жена, жртава сексуалног насиља и узнемиравања.