17. 12. 2018.Одржана седница Одбора за пољопривреду

Odbor za poljoprivreduНови Сад, 17. децембар - Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 24. седници, разматрао је и усвојио пет предлога покрајинских скупштинских одлука у вези са доношењем годишњих планова и програма рада и мерама подршке у области пољопривреде и њених сродних делатности на територији АП Војводине. Размотрени су и усвојени: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2019. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2019. годину, затим, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2019. годину и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2019.години. Одбор у свом извештају са седнице предлаже Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.